Toppbild 50 ar

Att vara ledare

Täby Basket är en ungdomsförening som ska erbjuda alla som vill träna basket möjligheten att göra så, oavsett bakgrund, etnicitet, ålder, kön, religion, och ambitionsnivå. - Som ledare är du öppen för att alltid ta emot nya spelare i laget.

Föreningsfostran är en fundamental del av Täby Baskets verksamhet. Föreningen strävar efter att skapa framgång både på och utanför basketplanen genom glädje, sunda värderingar och gemenskap. - Som ledare får du vara med att påverka potentialen hos unga människor. Det betyder att din roll är ännu större än lagets prestationer på basketplanen.

Värdegrunden lyder kul, kamratskap, kämpa, kvalitet: det ska vara kul att träna och spela match, alla ska uppmuntra varandra, kämpa efter bästa förmåga och sträva efter att bli bättre. - Som ledare låter du alla vara delaktiga, känna samhörighet och träna och tävla på sina villkor.

Innehåll

Ledar-avsnittet är uppdelat i följande avsnitt:

 • Täby Basket Trappan
 • Bredd eller elit - ambitionsnivåer
 • Nivåindelning
 • Träningsplanering
 • Matchfilosofi
 • Föreningsbyte under säsong

Täby Basket Trappan

Täby Basket Trappan ska ge en schematisk beskrivning och resonemang över föreningens verksamhet för ålderskategorierna U7-U16. Innehållet berör olika verksamhetsdelar som träning, serier, utbildning, läger, cuper, spelarakademin m.m.

Dokumentet förankras bland Täby Basket tränare och lagföräldrar, och ska användas som guide i de olika frågeställningar som kan dyka upp under en basketsäsong.

Trappan ses över och revideras vid behov av Sport- och Verksamhetsutskottet inför varje säsong.

För frågor om Täby Basket Trappan vänligen kontakta Täby Baskets sportchef:

Angelica Gabrielsson

angelica.gabrielsson@tabybasket.se
076-261956

Bredd eller elit - ambitionsnivåer

Motivationen och möjligheten att träna och vara aktiv kommer att variera genom livet beroende på omgivningen och den livssituation personen befinner sig i vid tillfället.

Det ska därför finnas plats för alla ambitionsnivåer i Täby Basket och det måste finnas möjlighet för ungdomar att över tid byta ambitionsnivå.

 • Ibland vill jag det jag inte kan.
 • Ibland kan jag inte det jag vet.
 • Ibland vet jag vad jag vill.
 • Det är komplicerat.

Den traditionella uppdelningen mellan bredd och elit-verksamhet ska därför främst ses som individens subjektiva ambitioner där Täby Baskets spelidé Utveckla Spelet kan:

 • Stimulera utövarna att, utifrån sin egna inre drivkraft, göra valet själva. De mest ambitiösa ungdomarna specialiserar sig vanligtvis på en idrott vid 15 års ålder och ungefär ett år senare (i samband med övergången från högstadium till gymnasium) börjar dessa ungdomar att elitsatsa på sin idrott.
 • Säkerställa kvaliteten i individens långsiktiga utveckling mot sin verkliga potential som seniorspelare. Det är nämligen först när de unga lämnar ungdomsidrotten som de är vuxna med tillräckligt utvecklade kompetenser - det är först då som det går att bedöma deras reella förmågor.

Inre drivkrafter

Det forskningen visar är att ju mer inre drivkrafter en person har, desto starkare och mer uthållig blir motivationen i förändrings-processen. Den som gör något för att han/hon själv vill det och inte för att andra vill det, har större chans att klara av bakslag och utmaningar och nå sina mål.

Tre grundläggande behov

Hur kan Du som ledare då bidra till att människor upptäcker sina inre drivkrafter, blir alltmer självstyrande och därmed framgångsrikare i förändringsprocesser? Forskning visar att det finns tre grundläggande psykiska behov som hänger ihop med utvecklandet av inre motivation: Kompetens, Autonomi (självbestämmande) och Tillhörighet. Ju mer omgivningen förmår tillgodose dessa behov hos en individ, desto mer antas hon bli medveten om och främja sina ursprungliga, inre drivkrafter.

Kompetens

Man känner sig kompetent, duglig, som att man har förmågan att klara av de uppgifter som vilar på en. Man upplever att man har möjligheter att använda och uttrycka sin förmåga. Behovet av Kompetens anses också ligga bakom driften att utvecklas och överskrida sina gränser. Det får människor att söka utmaningar som utmanar deras nuvarande utvecklingsnivå, och att sträva efter att upprätthålla och förstärka denna förmåga genom handlingar. Kompetens behöver alltså inte nödvändigtvis bestå i en uppnådd förmåga utan snarare en känsla av självförtroende och effektivitet i samband med en viss aktivitet.

Stöd för kompetens: lämpliga utmaningar, positiv (80%) och konstruktiv (20%) feedback,, positiv tro på att förändringar är möjliga, synliggör möjligheter till utveckling och lärande, fokusera på processen snarare än resultat och prestation, skapa strukturer som stöttar processen.

Autonomi

Med autonomi avses upplevelsen av att man själv är ursprunget till sina handlingar och har möjligheter att själv bestämma över sitt agerande. Autonomi handlar om att agera utifrån eget intresse och värderingar. Det ska inte sammanblandas med "oberoende"; att inte använda sig av hjälp och stöd utifrån. Man kan vara självstyrande och i hög grad ta emot hjälp från andra, samtidigt. Det handlar om att det är man själv som väljer.

Stöd för autonomi: undvik onödig press och kontroll, erbjud valmöjligheter (egna mål), uppmuntra initiativ, nyfikenhet och viljan att ta eget ansvar, belöna ansträngning, förklara "varför".

Tillhörighet

Detta behov hör ihop med att känna samhörighet med andra, och att uppleva att dessa andra bryr sig om en och tar hand om en. Man vill känna tillhörighet i ett sammanhang och med människor där man upplever trygghet och blir bekräftad på ett positivt sätt.

Stöd för tillhörighet: Acceptera känslor, förstå den andres perspektiv, öppen för varandras åsikter, möjlighet att utveckla goda relationer till varandra, främja ett sympatiskt klimat (empati, värme).Nivåindelning

En mycket vanlig praktisk utmaning infinner sig ofta i laget och försvinner sällan under ungdomsperioden. Spelarna har nämligen vid olika tidpunkter:

 • olika kunskapsnivå
 • olika förmåga (fysiskt, socialt och kognitivt)
 • olika mognadsnivå (fysiskt, socialt och kognitivt)
 • olika ambitionsnivå, attityd och träningsvilja
 • olika nivå av stöd från sina vårdnadshavare

Ett verktyg som kan användas i U11-U16 för att lösa den praktiska utmaningen - när grupperna är stora och nivåerna spridda - är att nivåindela träningar samt vissa matcher.

Nivåindelning innebär att lag eller träningsgrupper delas upp i vissa träningsmoment och matcher upp utifrån förmåga och kunskaps-mognads- och ambitionsnivå.

Läs mer om hur nivåindelning i Täby Basket ska tillämpas.

Träningsplanering

Träningen ska vara kul, stimulerande och utvecklande för både spelare och coacher. Nedan följer ett antal praktiska tips som kan vara användbara i träningsplaneringen för dessa ändamål:

Aktiv: spelaren deltar för att förbättra sina tekniska färdigheter och förståelse av spelet.

 • Alla har en boll
 • Alla i rörelse så mycket som möjligt
 • Utnyttja hela hallen och alla korgar
 • Undvik köbildning
 • Engagera spelarna genom att ställa frågor

Progressiv: träningen/övningen konstrueras baserat på tidigare erfarenheter

 • Ändra struktur på övningarna - annan vinkel, från annan position, lägg till ett led etc
 • Lägg till stimuli - färdigheter, på tid, antal repetitioner, material, försvarare etc
 • Sätt upp mål att försöka uppnå- "hur många gånger klarar vi av att träffa hörnet på plankan?"

Signifikativ: kunna användas i spelet, anfall och försvar parallellt.

 • Lek/träna på det som är relevant för att tillgodogöra sig färdigheter och förståelse
 • Så fort en färdighet anses kunna användas tillräckligt väl, lägg på försvar/anfall
 • En färdighet kan övergå till en annan, ex passningar till 1-1 försvar

Transcendental: alla rörelser, med eller utan boll, ska vara match-lika.

 • Se ut som en basketspelare - modellera position och ställning, hur bollen ska hållas etc
 • Använd tempoväxlingar - lägg till växel 1-2-3 i övningar/lekar
 • Varva halvplansövningar med helplansövningar
 • Demonstrera genom exempel eller förebilder ex äldre spelare

Kreativ: inkludera beslutstagande.

 • Följa John - övning: "Jag gör så här och min kompis också"
 • Aktion - reaktion övning "Om kompisen skjuter ska jag gå på lay-up"
 • Ta beslut- övning "Om försvaret går åt vänster går jag åt höger"
 • Läsa spelet-övning "När passningen går dit, försvarar jag så här"

Intensiv: maximal intensitet/fokus på alla positioner/roller (ej nödvändigtvis maximal hastighet).

 • Skapa målbilder att fokusera på - "landa ljudlöst", "ligg på som ett plåster" etc
 • Höj intensiteten genom att skapa förväntningar på det som ska genomföras och klaras av - "I den här passnings-tävlingen så är målet att bollen aldrig nuddar golvet. Ni ska försöka samla så många poäng som möjligt i laget på 2 minuter. Om bollen nuddar golvet springer ni till linjen där borta, börjar om och fortsätter samla poäng".
 • Prata ofta om hur en färdighet ska se ut och kännas - "tryck i passen så linjen blir rak, det ska kännas i armarna"

Konstruktiv: bestämd i korrigeringar och högljudd i berömmet

 • Ge spelarna utrymme att öva och ge sedan feedback när det är relevant, helst individuellt utan att stoppa träningen
 • Uppmärksamma och förstärk ofta goda beteenden, bra genomföranden och kloka beslut
 • Använd gärna spelare som positiva förebilder inför varandra

Matchfilosofi

Innan match

 1. Vid uttagning till match tittar vi på främst på närvaro vid träningar
 2. När spelarna blir äldre tillkommer inställning och koncentration som andra viktiga parametrar
 3. Vi tar inte ut fler spelare än att alla som är ombytta får spela.
 4. Vi värmer upp i Täby Baskets färger.
 5. Vi coachar i kläder som visar att vi representerar Täby Basket.

Vid match

 1. Vi vill vinna våra matcher men aldrig på bekostnad av våra värderingar & stil, matchfilosofi, spelidé eller Täby Baskets mål.
 2. Upp till och med U12 är grundprincipen att alla spelar lika mycket.
 3. Från U13 kan ledaren tillämpa nivåindelning på match i seriespel, vilket innebär att vissa spelare kommer att spela på en nivå och andra spelare på en annan nivå utifrån ambition, mognad och kunskap. Ibland kan spelare även få möjligheten att utifrån sina förutsättningar testa på en annan nivå än den vanliga. Grundprincipen är att att alla spelare som är ombytta ska få spela lika mycket under tre perioder. Ledaren kan sedan välja vilka spelare som får spela mer under sista spelperioden baserat på närvaro, inställning och koncentration. Detta ska kunna förklaras för och förstås av samtliga spelare.
 4. Vi försöker få alla att spela på olika platser och ta olika roller för att därigenom utveckla och bredda individen.
 5. Vi ger alltid 100%, såväl under match som på träning.
 6. Gör vi ett misstag försöker vi reparera det i stället för att gnälla eller skylla på något.
 7. Om någon spelare bryter mot Täby Baskets värderingar & stil under match bänkas denne för resten av matchen.

Efter match

 1. Vi ger laget feedback och beröm när samtliga närvarar.
 2. Eventuell individuell negativ kritik ger vi enskilt.
 3. Vi undviker att bara framhäva vem som gjort poäng.
 4. Har vi statistik är lagstatistik att föredra framför individuell, basket är en lagsport.

Föreningsbyte under säsong

Täby Basket följer Stockholm Basketdistriktsförunds (StBDF:s) Etiska regler om föreningsbyte.

Täby Baskets riktlinjer för spelare som vill byta förening under pågående säsong


Steg 1) Dialog spelare, målsman och tränare
Spelare och målsman till spelaren kontaktar den aktuella tränaren för nuvarande lag i Täby Basket för dialog kring tränings-tävlingssituationen för överenskommelser kring hur situationen kan utvecklas/förbättras för att, om möjligt, kunna fullfölja sitt åtagande som licensierad spelare i föreningen under pågående säsong med hänsyn till lagets aktuella planering.

Steg 2) Dialog tränare och sportchef - sportchef och målsman
Tränaren kontaktar Täby Baskets sportchef för information om anledningarna till önskemålet att byta förening. Målsman och Täby Baskets sportchef kommer i kontakt med varandra för att säkerställa önskemålet.

Steg 3) Dialog mellan klubbrepresentanter
Sportchef/firmatecknaren i den andra föreningen kontaktar sportchef/firmatecknare i Täby Basket i enlighet med StBDF:s Etiska regler om föreningsbyte. Föreningarna och aktuell spelare/målsman kommer överens om passande datum för provträning.

Provtränings-perioden kan vara i max 1 vecka innan definitivt beslut om eventuell övergång.

Steg 4) Tränaren meddelar laget om provträning
Tränaren i Täby Basket meddelar laget informativt och neutralt om spelarens provträning med annan förening. Ingen träning eller match kan genomföras med laget under den vecka som provträning/ar pågår med annan förening och fram till dess att definitivt beslut tagits.

Steg 5) Beslut om föreningsbyte och övergång
Spelaren/målsman tar efter genomförd/a provträning/ar ett definitivt beslut om att byta, eller inte byta, förening.

Efter beslut att byta till annan förening åtar sig
a) målsman för spelaren att meddela spelarens beslut till tränare och sportchef, tackar för sig och denna tid i Täby Basket samt betalar in avgiften för dispensansökan (200 kr) till bankgiro 172-4418.
b) sportchefen att skicka in en Dispens för övergång i ungdomsserier till StBDF

Det slutgiltiga beslutet att tillåta en övergång tas och meddelas av StBDF: Det kan finnas tillfällen då en förening behöver hjälpa en spelare vidare till en ny förening trots att säsongen pågår: ett lag kan ha lagts ned, en spelare kan ha flyttat på ett sådant sätt att en annan förening har sin verksamhet närmare och det kan föreligga särskilda skäl.

Vid ett negativt besked från StBDF så innebär det att spelaren inte kan spela matcher utan enbart träna med den nya föreningen under resterande delen av pågående säsong.

Md avm norrort logo
Md tb 50 r kopia
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

åra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub