Toppbild 50 ar

Utveckla spelet

Täby Baskets spelidé Utveckla Spelet är inriktad mot processen att utbilda spelarna i olika faser utifrån koncept.

Där

 • så många som möjligt får vara med så länge som möjligt
 • varje individ utvecklas efter sina egna unika förutsättningar och ambitionsnivåer
 • individen jämförs endast med sig själv i sin utveckling
 • kampmomentet i tävlingen är överordnad resultatet
 • alla ges en bra grenspecifik utbildning
FASER KONCEPT
U7-U8 Aktiv Start Teknikmärket U8
U9-U10 FUNdament Teknikmärket U9, U10
U11-U12 Lära sig att träna Pass & rörelse, Dribbla mot
U13-U14 Träna för att kunna träna. Attack och passa av, Postpass & rörelse
U15-U16 Lära sig att tävla Screen på boll, screen från boll

Läs mer om de olika delarna av Utveckla Spelet nedan!


Identitet

Hur vi vill att Täby Baskets spel ska uppfattas av andra:

 • Tempo: spelet är i ständigt flöde - spelare och boll i rörelse
 • Kreativitet: spelarna tar intiativ att fatta egna beslut utifrån spelsituationen
 • Energi: spelare och coacher bidrar med energi som höjer nivån på spelet

Offence

De aspekter i det offensiva spelet som är centrala för Täby Basket:

 • Skills: spelarna kan utnyttja tekniska färdigheter i matchlika situationer
 • Spacing: spelarna rör sig, med och utan boll, i förhållande till med- och motspelare
 • Attack: spelarna försöker ständigt göra mål eller/och skapa övertag

Defence

De aspekter i det defensiva spelet som är centrala för Täby Basket:

 • Intensitet: spelarna spelar försvar över hela banan och vill erövra varje lös boll
 • Styra: spelarna bestämmer i försvar vad anfallet får göra och begränsar handlingsutrymmet
 • Tillsammans: spelarna kombinerar eget defensivt ansvar med lagsamarbete och kommunikation


Dokument

Uppdaterad 2018-05-22

________________________________________________________________________________

U7-U8 Aktiv Start

Aktiv Start

Barn i denna ålder som deltar i fysiska aktiviteter utvecklar viktiga motoriska färdigheter som stärker deras långsiktiga hälsa och känsla av kompetens. De deltar, och fortsätter att delta, om aktiviteten upplevs som rolig och stimulerande. Se förslag på övningar, lekar och teknikmärket för U8 nedan.

Barnen ska uppmuntras till att utöva fler idrotter eftersom detta gynnar deras motoriska utveckling.

Träningsfokus

Basketträningen i Aktiv Start syftar till att utveckla koordination, balans och rumsuppfattning, d.v.s förmågan att kombinera olika grundfärdigheter som att springa & hoppa, springa & kasta, hoppa & kasta. Målet är att barnen ska få ett så brett rörelsemönster som möjligt genom allsidiga, enkla grundövningar i basket och lekar med och utan boll.

Smålagsspel kan givetvis spelas på träningarna med betoning på att "Alla är med och har kul" och "Ingenting är fel"

Undvik träning av samspel och taktik eftersom detta inte gynnar barnens långsiktiga utveckling.

Steg för steg introduceras kunskap om basketplanens utformning och linjer.

Fysisk träning

Basketträningen ska innehålla allsidiga motoriska övningar: balans, koordination, rumsuppfattning - gärna integrerat i lekar och övningar.

Matcher

Från U8 kan barnen börja spela matcher i Swedbankligan. Alla barn får delta på sina villkor. Nivåindelning eller toppning förekommer inte.

Ledarna

Ledarna ska vara engagerade, arrangera olika typer av lekar, låta barnen testa olika färdigheter, visa olika enkla övningar och finnas till hands för barnens skull.


Teknikmärket U8: Bronsbollen

För några år sedan tog Täby Basket/Kjell Karlgren fram Teknikmärket, träningar med nivåuppbyggda teknikövningar.

Nivåerna är indelade i Bronsbollen, Silverbollen och Guldbollen. Varje nivå innehåller övningar i stopp/rotation/pass, bollbehandling, avslut, försvar och spelförståelse. Succesivt ökas svårighetsgraden från Bronsbollen mot Guldbollen.

Varje år gör spelarna en "uppspelning" där varje individ visar upp sina färdigheter. Till varje nivå finns en speciell pin som spelarna får efter avklarat teknikmärke.

Övningar för Teknikmärket Bronsbollen


Andra övningar

Jag

Jag & Bollen

Vi & bollen


FIBA MINI-BASKET

Se internationella förbundets information


Videos

________________________________________________________________________________

U9-U10 FUNdament

FUNdament

Barn i denna utvecklingsfas är mycket mottagliga och intresserade av att lära sig nya saker. Det är därför också rätt tid att introducera teknikträning i anfall och försvar. Se förslag på övningar, lekar och teknikmärket för U9 respektive U10 nedan.

All utveckling följer ett särskilt mönster, men utvecklingstakten är inte densamma hos alla barn. Några utvecklas sakta, andra fortare. Det här är skillnader som på sikt jämnas ut. Därför är det viktigt att du inte jämför barnen med varandra, utan bedömer hur varje enskilt barn utvecklas. Det är viktigt att du är medveten om den stora skillnaden i fysisk utvecklingstakt. Det kan skilja som mest upp till fem år i tidig eller sen mognad hos barn som är lika gamla vilket innebär att mognadsnivån varierar kraftigt.

Barnen ska uppmuntras till att utöva fler idrotter eftersom detta gynnar deras rörelsemönster och inlärning av nya färdigheter.

Träningsfokus

På basketträningen lärs teknik ut med enkla och lekfulla övningar. Ledarna visar rätt utföranden med konkreta instruktioner och barnen får prova på.

För att inspirera barnen att göra "rätt" används en frågande pedagogik. T.ex. "Kommer ni (du) ihåg hur man håller armen när man skjuter? Varför håller vi händerna framför kroppen när vi ska ta emot en passning?"

Barnen skall få mycket beröm vid rätt utförda tekniska färdigheter.

Smålagsspel kan givetvis spelas på träningarna med betoning på att "Alla är med och har roligt" där ledaren positivt uppmuntrar barnen till att förstå, använda och så småningom behärska baskunskaperna i basket.

Steg för steg introduceras kunskap om basketregler.

Ingen nivåindelning förekommer.

Fysisk träning

Basketträningen ska innehålla allsidiga motoriska övningar: balans, koordination, rumsuppfattning. Spelarna introduceras till hopp/snabbhetsövningar och styrkemoment med kroppen som vikt på ett roligt och spännade sätt - gärna integrerat i lekar och övningar.

Match

Alla spelare som vill får vara med och spela på matcherna. Nivåindelning eller toppning förekommer inte.

Ledarna

Ledarna ska ta med sig barnen för att se bra basket med både äldre och yngre spelare då identifikation med idoler och lag är typiskt för denna ålder.

Teknikmärket U9: Silverbollen

För några år sedan tog Täby Basket/Kjell Karlgren fram Teknikmärket, träningar med nivåuppbyggda teknikövningar.

Nivåerna är indelade i Bronsbollen, Silverbollen och Guldbollen. Varje nivå innehåller övningar i stopp/rotation/pass, bollbehandling, avslut, försvar och spelförståelse. Succesivt ökas svårighetsgraden från Bronsbollen mot Guldbollen.

Varje år gör spelarna en "uppspelning" där varje individ visar upp sina färdigheter. Till varje nivå finns en speciell pin som spelarna får efter avklarat teknikmärke.

Övningar för Teknikmärket Silverbollen


Andra övningar

Jag

Jag & Bollen

Vi & bollen


FIBA MINI-BASKET

Se internationella förbundets information


Videos


Teknikmärket U10: Guldbollen

För några år sedan tog Täby Basket/Kjell Karlgren fram Teknikmärket, träningar med nivåuppbyggda teknikövningar.

Nivåerna är indelade i Bronsbollen, Silverbollen och Guldbollen. Varje nivå innehåller övningar i stopp/rotation/pass, bollbehandling, avslut, försvar och spelförståelse. Succesivt ökas svårighetsgraden från Bronsbollen mot Guldbollen.

Varje år gör spelarna en "uppspelning" där varje individ visar upp sina färdigheter. Till varje nivå finns en speciell pin som spelarna får efter avklarat teknikmärke.

Övningar för Teknikmärket Guldbollen

Andra övningar

Jag

Jag & Bollen

Vi & bollen


FIBA MINI-BASKET

Se internationella förbundets information


Videos

________________________________________________________________________________

U11-U12 Lära sig att träna

Lära sig att träna

I denna fas utvecklas barnen individuellt i olika takt. Alla spelare kommer inte att klara av att lära sig att genomföra färdigheterna med korrekt teknik. Barnen är dock fortfarande mycket mottagliga för fortsatt inlärning.

Barnen ska uppmuntras till att utöva fler idrotter eftersom detta gynnar deras framtida färdighetsnivå.

Träningsfokus

På basketträningen är ledarens uppgift är att hjälpa spelarna att utveckla nya färdigheter, vidareutveckla tidigare inlärda färdigheter och introdcuera samspel i anfall och försvar genom att:

 • Vara tydlig med vad som ska läras ut i respektive övning.
 • Lära ut 2-3 färdigheter per övning, t.ex. Pass-cut-layup
 • Visa rätt utförande.
 • Använda frågande pedagogik.
 • Ge direkt positiv feedback med mål att förbättra: "Bra balanserad rotering! Testa nu också att visa 10 fingrar".
 • Varva basketträningen med viss del av roliga övningar och lek.

Smålagsspel kan givetvis spelas på träningarna där ledarna positivt uppmuntrar barnen till att använda övade färdigheter.

Spelarna får lära sig goda idrottsvanor som t.ex. uppvärmning, nedvarvning och betydelsen av återhämtningsmål på ett roligt och spännande sätt.

Det är tillåtet att nivåindela i vissa träningsmoment. Rotera spelarna ofta i träningsgrupperna.

Fysisk träning

Koordination, balans, rumsuppfattning och hopp, sprint, styrka med kroppen som vikt ska ingå som en del av träningen alternativt som ett komplement i samband med träningstiden.

Match

Alla spelare som vill får vara med och spela på matcherna. Seriespel: Nivåindening i lätt, mellan, svår - rotera spelarna ofta i de olika nivåerna. Cuper: ingen nivåindelning - vi deltar med jämnstarka lag. Ingen toppning förekommer.

Ledarna

Spelarna i denna ålder utvecklar begreppet "vi är ett lag" och sammanhållningen blir viktig. Ledaren bör därför ta med sig spelarna för att se bra basket med både äldre och yngre spelare för att förstärka lagsammanhållningen och basketintresset.

________________________________________________________________________________

U13-U14 Träna för att kunna träna

Träna för att kunna träna

I denna fas sker en snabb mental och fysisk mognad. Det kan däremot skilja upp till tre år i mognad mellan två individer med samma biologiska ålder. Det är därför viktigt att förväntningarna anpassas till spelarens individuella mognad.

Träningsfokus

Basketträningen inriktas mot att utveckla och finslipa de tekniska färdigheterna i samspelsövningar där ledaren:

 • visar rätt utföranden.
 • är tydlig med vad som skall läras ut i respektive övning.
 • lär ut 2-3 färdigheter i respektive övning.
 • ger positiv och konstruktiv feedback.- tillämpar individuell coachning.
 • lär spelarna ta ansvar för vissa moment i lagträning/individuell träning.

Det är tillåtet att nivåindela gruppen om den är stor och nivåerna är spridda. Detta ska hanteras varsamt. Utvärdera därför individernas utveckling och respektive nivåindelning för justeringar under säsongen.

Fysisk träning

Träningen ska innehålla moment med successivt ökad fysisk ansträngning där spelaren lär sig att "träna för att kunna träna". Konditionsträning samt skadeförebyggande styrketräning med kroppen som vikt/fria vikter har god effekt nu och ska prioriteras med fokus på korrekt utförande. På grund av ökad muskelmassa ska även rörlighetsövningar finnas med.

Match

Vi följer Täby Baskets matchfilosofi. Det är viktigt att alla spelare spelar på matcherna för att få känna att de tillhör laget. Vid kallelse till match kan ledare välja att premiera närvaro, men över säsongen ska alla spelare ges chansen att utvecklas i matchsituationer på ett meningsfullt sätt. Alla spelar lika mycket första, andra och tredje perioden. I fjärde perioden kan ledaren välja vilka spelare som får spela mer, beroende på inställning, koncentration och matchens karaktär.

Nivåindelning Seriespel: nivå 1, nivå 2, nivå 3. Låt så många som möjligt prova på olika nivåer.

Nivåindelning Cuper: Vid nivåindelning av laget - åk till olika turneringar. Annars åker vi med jämnstarka lag.

Ledaren

Ledarna ska förstärka spelarnas goda beteenden såsom träningsvilja, kämpaanda, gott uppträdande på/utanför plan och peppning av medspelare både på träning och på match.

Ledarna utvärderar prestationer på träning och matcher tillsammans med spelarna.

Ledaren ska informera om möjligheten till individuell träning på Klubbträningen, Grundträning för nybörjare, Spelarakademin och Bergtorp.

Ledaren uppmuntrar spelarna till att delta på Svenska Basketbollförbundets Regionverksamhet U14.

Ledaren följer upp spelaren genom individuellt spelarutvecklingssamtal.två gånger per säsong.

________________________________________________________________________________

U15-U16 Lära sig att tävla

Lära sig att tävla

I denna fas ska större vikt läggas på inställning och koncentration. Det är däremot viktigt att förväntningarna anpassas till spelarnas individuella förmågor samt kunskaps-, mognads och ambitionsnivå.

Träningsfokus

Basketträningen inriktas mot att förbättra de tekniska färdigheterna i samspelsövningar där ledaren:

 • har förväntningar på att spelarna lyssnar, förstår och agerar.
 • är tydlig med vad som skall läras ut i respektive övning.
 • tillämpar korta moment med maximalt tempo.
 • ger feeback med tillrättavisning och beröm.
 • tillämpar taktisk träning och organisation av laget.
 • tillämpar individuella samtal och coachning mot individuella mål.

Det är tillåtet att nivåindela gruppen om den är stor och nivåerna är spridda. Detta ska hanteras varsamt. Utvärdera därför individernas utveckling och respektive nivåindelning för justeringar under säsongen.

Fysisk träning

Fysträningen ska ge en fysisk utveckling i kondition, styrka, snabbhet och ska utövas i samband med basketträningarna (innan/efter). Det är viktigt att arbeta med enklare tester för att spelarna ska kunna följa sin utveckling.

Match

Det är fortfarande viktigt att alla spelare spelar på matcherna för att få känna att de tillhör laget. Spelarna ska däremot steg för steg lära sig att prestera i utbildningssyfte. Vid kallelse till match kan ledare välja att premiera närvaro, men över säsongen ska alla spelare ges chansen att utvecklas i matchsituationer på ett meningsfullt sätt. Alla spelar lika mycket första, andra och tredje perioden. I fjärde perioden kan ledaren välja vilka spelare som får spela mer, beroende på inställning, koncentration och matchens karaktär.

Nivåindelning Seriespel: nivå 1, nivå 2, nivå 3. Låt så många som möjligt prova på olika nivåer.

Nivåindelning Cuper: Vid nivåindelning av laget - åk till olika turneringar. Annars åker vi med jämnstarka lag.

Ledarna

Ledarna förstärker spelarnas goda beteenden såsom träningsvilja, kämpaanda, gott uppträdande på/utanför plan och peppning av medspelare både på träning och på match.

Ledarna utvärderar prestationer på träning och matcher tillsammans med spelarna.

Ledarna informerar om möjligheten till individuell träning på Klubbträningen, Grundträning för nybörjare, Spelarakademin och Bergtorp samt NIU Basket på Tibble Fristående Gymnasium.

Ledarna uppmuntrar spelarna till att delta på Svenska Basketbollförbundets Regionverksamhet U15 och U16.

Ledaren följer upp spelaren genom individuellt spelarutvecklingssamtal två gånger per säsong.

________________________________________________________________________________

Md avm norrort logo
Md tb 50 r kopia
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

åra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub