Top banner 2017 02 19 1170

U7-U8 Aktiv Start

Aktiv Start

Se länkad PDF i rubriken för innehåll i Aktiv Start.

Barn i denna ålder som deltar i fysiska aktiviteter utvecklar viktiga motoriska färdigheter som stärker deras långsiktiga hälsa och känsla av kompetens. De deltar, och fortsätter att delta, om aktiviteten upplevs som rolig och stimulerande. Se förslag på övningar, lekar och teknikmärket för U8 nedan.

Barnen ska uppmuntras till att utöva fler idrotter eftersom detta gynnar deras motoriska utveckling.

Träningsfokus

Se länkad PDF i rubriken för träningsfokus/färdigheter.

Basketträningen i Aktiv Start syftar till att utveckla koordination, balans och rumsuppfattning, d.v.s förmågan att kombinera olika grundfärdigheter som att springa & hoppa, springa & kasta, hoppa & kasta. Målet är att barnen ska få ett så brett rörelsemönster som möjligt genom allsidiga, enkla grundövningar i basket och lekar med och utan boll.

Smålagsspel kan givetvis spelas på träningarna med betoning på att "Alla är med och har kul" och "Ingenting är fel"

Undvik träning av samspel och taktik eftersom detta inte gynnar barnens långsiktiga utveckling.

Steg för steg introduceras kunskap om basketplanens utformning och linjer.

Fysisk träning

Se länkad sida i rubriken.

Basketträningen ska innehålla allsidiga motoriska övningar: balans, koordination, rumsuppfattning - gärna integrerat i lekar och övningar.

Match

Från U8 kan barnen börja spela matcher i Swedbankligan. Alla barn får delta på sina villkor. Nivåindelning eller toppning förekommer inte.

Ledarna

Se länkad PDF i rubriken för tips kring att leda en träning.

Ledarna ska vara engagerade, arrangera olika typer av lekar, låta barnen testa olika färdigheter, visa olika enkla övningar och finnas till hands för barnens skull.

________________________________________________________________________________________________________________

Teknikmärket U8: Bronsbollen

För några år sedan tog Täby Basket/Kjell Karlgren fram Teknikmärket, träningar med nivåuppbyggda teknikövningar.

Nivåerna är indelade i Bronsbollen, Silverbollen och Guldbollen. Varje nivå innehåller övningar i stopp/rotation/pass, bollbehandling, avslut, försvar och spelförståelse. Succesivt ökas svårighetsgraden från Bronsbollen mot Guldbollen.

Varje år gör spelarna en "uppspelning" där varje individ visar upp sina färdigheter. Till varje nivå finns en speciell pin som spelarna får efter avklarat teknikmärke.

Övningar för Teknikmärket Bronsbollen

Andra övningar

Jag

Jag & Bollen

Vi & bollen

FIBA MINI-BASKET

Se internationella förbundets information för mini-basket.

The Physical Educator

Videos

Md avm norrort logo
Md tb 50  r  kopia
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub