Top banner 2017 02 19 1170

Nivåindelning och Utbyte

Nivåindelning

En mycket vanlig praktisk utmaning infinner sig ofta i laget och försvinner sällan under ungdomsperioden. Spelarna har nämligen vid olika tidpunkter:

  • olika kunskapsnivå
  • olika förmåga (fysiskt, socialt och kognitivt)
  • olika mognadsnivå (fysiskt, socialt och kognitivt)
  • olika ambitionsnivå, attityd och träningsvilja
  • olika nivå av stöd från sina vårdnadshavare

Ett verktyg som kan användas i U11-U16 för att lösa den praktiska utmaningen - när grupperna är stora och nivåerna spridda - är att nivåindela träningar samt vissa matcher.

Nivåindelning innebär att lag eller träningsgrupper delas upp i vissa träningsmoment och matchas upp utifrån förmåga och kunskaps-mognads- och ambitionsnivå.

Läs följande policy-doument hur nivåindelning i Täby Basket ska tillämpas.

Utbyte mellan lag eller träningsgrupp

Ett annat verktyg som kan användas i U13-U16 för att tillmötesgå spelares olika individuella nivåer är utbyte mellan lag eller träningsgrupp.

Utbyte mellan lag innebär att en spelare bedöms ha en fysisk, social eller basketteknisk/spelförståelsemässig mognad som gör det lämpligt att få träna och/eller spela med äldre lag vid vissa givna tillfällen för att få en viss individuell utmaning och utveckling. Utbyte sker i första hand mellan 1 år äldre och 1 år yngre lag.

Läs följande policy-dokument hur Utbyte mellan lag och träningsgrupp i Täby Basket ska tillämpas.

Md avm norrort logo
Md tb 50  r  kopia
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub