Top banner 2017 02 19 1170

Nivåindelning och utbyte mellan lag

Nivåindelning

En mycket vanlig praktisk utmaning infinner sig ofta i laget och försvinner sällan under ungdomsperioden. Spelarna har nämligen vid olika tidpunkter:

  • olika kunskapsnivå
  • olika förmåga (fysiskt, socialt och kognitivt)
  • olika mognadsnivå (fysiskt, socialt och kognitivt)
  • olika ambitionsnivå, attityd och träningsvilja
  • olika nivå av stöd från sina vårdnadshavare

Ett verktyg som kan användas i U11-U16 för att lösa den praktiska utmaningen - när grupperna är stora och nivåerna spridda - är att nivåindela träningar samt vissa matcher.

Nivåindelning innebär att lag delas upp i mindre träningsgrupper för att träna vissa träningsmoment utifrån nuvarande förmåga och kunskaps-mognads- och ambitionsnivå.

Läs följande policy-doument hur nivåindelning i Täby Basket ska tillämpas.

Läs Riksidrottsförbundets riktlinjer kring bl.a. nivåindelning.


Utbyte mellan lag

Ett annat verktyg som kan användas i U14-U16 för att tillmötesgå spelares olika individuella nivåer är utbyte mellan lag. Täby Basket som förening tillåter utbyten mellan lag U14-U16 inom klubben ifall en spelare bedöms ha en teknisk-taktisk förmåga samt kunskaps-mognads- och ambitionsnivå som gör det lämpligt att få träna med äldre lag vid vissa givna tillfällen för att få en viss individuell utmaning och utveckling. Utbyte sker i första hand mellan 1 år äldre och 1 år yngre lag. Utbyte i U13 kan tillåtas och motiveras i särskilda fall och godkänns först efter dialog med sportchef.

Läs följande policy-dokument hur Utbyte mellan lag i Täby Basket ska tillämpas.

Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub