Top banner 2017 02 19 1170

U9-U10 FUNdament

FUNdament

Se länkad PDF i rubriken för innehåll i FUNdament.

Barn i denna fas utvecklar fin-och grovmotoriken mycket är därför mottagliga för teknikträning i anfall och försvar. Se förslag på övningar, lekar och teknikmärket för U9 respektive U10 nedan. Barnen är nyfikna och intresserade av att lära sig nya saker men är mer medvetna om vad de hittills kan/lärt sig och inte kan/inte lärt sig. Barnet kan därför vara känsligt för kritik eftersom de inte vill utmärka sig på ett negativt sätt.

Barnen ska uppmuntras till att utöva fler idrotter eftersom detta gynnar deras rörelsemönster och inlärning av nya färdigheter.

Träningsfokus

Se länkad PDF i rubriken för träningsfokus/färdigheter.

På basketträningen lärs teknik ut med enkla och lekfulla övningar. Ledarna visar rätt utföranden med konkreta instruktioner, låter barnen får prova på själva och repeterar innehållet för att barnet ska komma ihåg.

För att inspirera barnen att göra "rätt" används en frågande pedagogik. T.ex. "Kommer ni (du) ihåg hur man håller armen när man skjuter? Varför håller vi händerna framför kroppen när vi ska ta emot en passning?"

Barnen skall få mycket beröm vid rätt utförda tekniska färdigheter.

Smålagsspel kan givetvis spelas på träningarna med betoning på att "Alla är med och har roligt" där ledaren positivt uppmuntrar barnen till att förstå, använda och så småningom behärska baskunskaperna i basket.

Steg för steg introduceras kunskap om basketregler.

Ingen nivåindelning förekommer.

Fysisk träning

Se länkad sida i rubriken.

Basketträningen ska innehålla allsidiga motoriska övningar: balans, koordination, rumsuppfattning. Spelarna introduceras till hopp/snabbhetsövningar och styrkemoment med kroppen som vikt på ett roligt och spännade sätt - gärna integrerat i lekar och övningar.

Match

Alla spelare som vill får vara med och spela på matcherna. Nivåindelning eller toppning förekommer inte.

Ledarna

Se länkad PDF i rubriken för tips kring att leda en träning.

Ledarna tar med sig barnen för att se bra basket med både äldre och yngre spelare då identifikation med idoler och lag är typiskt för denna ålder.

____________________________________________________________________________________________________________

Teknikmärket U9: Silverbollen

För några år sedan tog Täby Basket/Kjell Karlgren fram Teknikmärket, träningar med nivåuppbyggda teknikövningar.

Nivåerna är indelade i Bronsbollen, Silverbollen och Guldbollen. Varje nivå innehåller övningar i stopp/rotation/pass, bollbehandling, avslut, försvar och spelförståelse. Succesivt ökas svårighetsgraden från Bronsbollen mot Guldbollen.

Varje år gör spelarna en "uppspelning" där varje individ visar upp sina färdigheter. Till varje nivå finns en speciell pin som spelarna får efter avklarat teknikmärke.

Övningar för Teknikmärket Silverbollen


Andra övningar

Jag

Jag & Bollen

Vi & bollen

FIBA MINI-BASKET

Se internationella förbundets information om mini-basket

The Physical educator

Videos

Teknikmärket U10: Guldbollen

För några år sedan tog Täby Basket/Kjell Karlgren fram Teknikmärket, träningar med nivåuppbyggda teknikövningar.

Nivåerna är indelade i Bronsbollen, Silverbollen och Guldbollen. Varje nivå innehåller övningar i stopp/rotation/pass, bollbehandling, avslut, försvar och spelförståelse. Succesivt ökas svårighetsgraden från Bronsbollen mot Guldbollen.

Varje år gör spelarna en "uppspelning" där varje individ visar upp sina färdigheter. Till varje nivå finns en speciell pin som spelarna får efter avklarat teknikmärke.

Övningar för Teknikmärket Guldbollen

Andra övningar

Jag

Jag & Bollen

Vi & bollen

FIBA MINI-BASKET

Se internationella förbundets information om mini-basket

The Physical educator

Videos

Md avm norrort logo
Md tb 50  r  kopia
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub