Top banner 2017 02 19 1170

NPF

Ledarskap för att bemöta idrottare med NPF

Ett inkluderande ledarskap utgår ifrån att du som tränare möter varje individs förutsättningar och behov. För att det ska bli möjligt behöver du lära känna dina utövare och se till att de blir delaktiga och får möjlighet att uttrycka och beskriva sina behov och önskemål. Delaktighet och att du som tränare involverar och tar dig tid till varje utövare skapar dessutom en värdefull trygghet och tillit i gruppen. Alla utövare mår dessutom bra av att ha en tydlighet och struktur för att veta vad som sker, något som ofta är helt avgörande för utövare med en NPF-diagnos.

Läs mer på Idrottsutbildarna:

Vad är NPF?

Arbetssätt som tränare

Riksförbundet Attention erbjuder en mall som ökar kännedom om utövarens utmaningar och som med fördel kan användas i dialog med spelaren och föräldrarna:

Mina Utmaningar-Tips till min tränare


Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub