Top banner 2017 02 19 1170

NPF

Ledarskap för att bemöta idrottare med NPF

Ett inkluderande ledarskap utgår ifrån att du som tränare möter varje individs förutsättningar och behov. För att det ska bli möjligt behöver du lära känna dina utövare och se till att de blir delaktiga och får möjlighet att uttrycka och beskriva sina behov och önskemål. Delaktighet och att du som tränare involverar och tar dig tid till varje utövare skapar dessutom en värdefull trygghet och tillit i gruppen. Alla utövare mår dessutom bra av att ha en tydlighet och struktur för att veta vad som sker, något som ofta är helt avgörande för utövare med en NPF-diagnos.

Läs mer:

Vad är NPF?

Vid träning

 1. Använda enkla övningar.
 2. Använd få instruktioner inför en övning. Ibland kan det vara bra att använda rit-tavla för att visa övningar
 3. När du har gett instruktioner: Fråga barn i behov av tydlighet om de vet vad de ska göra.
 4. Var tydlig med hur lång tid en övning ska ta.
 5. Undvik övningar som ger kö och lång väntan.
 6. Om det känns rätt: addera ytterligare instruktioner stegvis när väl övningen är i gång.
 7. Ge beröm och bekräfta barnets betydelse.

Med föräldrar

 1. Involvera gärna barnets föräldrar i träningen. Ta hjälp av dem på punkter där det behövs.
 2. Ha en gemensam plan för hur ni ska göra om barnet blir arg, frustrerad eller trött.
 3. Berätta för föräldrarna vad som fungerat bra på träningen.
 4. Låt barnet få höra att du ger beröm till föräldrarna.
 5. Var tydlig med information (tal och skrift) till föräldrar inför säsongsstart. De gäller träningstider, matcher, cuper, läger och sociala aktiviteter.

Fyra frågor om NPF

Ska alla i laget känna till om spelare har NPF-diagnos?

– Det kan vara värdefullt för tränaren att känna till om någon har en NPF-diagnos, hur den yttrar sig och hur man som ledare bäst hanterar den. Men det är förstås upp till spelaren och hens föräldrar att besluta om hela laget ska veta om diagnosen, säger Eric Donell, vice ordförande i riksförbundet Attention.

Många med NPF har även trotsproblematik, hur yttrar sig det?

– Trots är ofta det som ställer till det för personer som har adhd. Ordet trots låter som att man gör något med vett och vilja, men det beror på en nedsatt förmåga till självstyrning. Förenklat kan man säga att det är en oförmåga att göra som auktoriteter säger.

– Och det kan vara utmanande, men trotset är oftast riktat mot föräldrarna. Men det är förstås bra för tränaren att känna till vad som triggar igång spelarens trots.

Kan NPF vara en fördel i idrott?

– Absolut. Allt fler kända idrottare vittnar om att NPF är en framgångsfaktor. Inte minst i högintensiva sporter eller där man har nytta av förmågan att kunna hyperfokusera. Många med NPF har också en förmåga att läsa av spelet på ett annat sätt. De är också ofta modiga och vågar ta risker, exempelvis göra den där cykelsparken i ett oväntat läge.

Vad är hyperfokus?

– Den där uppmärksamhetsbristen som kan finnas i andra lägen, blir lite tvärtom när man hyperfokuserar. Man får totalt fokus och då kan man bli riktigt vass på det man gör.
Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md naprapatgruppen logo rgb
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub