Top banner 2017 02 19 1170

Barnkonventionen

Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är därför skyldiga att följa Barnkonventionen.

Läs gärna mer:

Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen och Föreningsidrotten

Trygga Idrottsmiljöer

Barnens spelregler

Registerutdrag

Beslutet om obligatorisk begäran av registerutdrag fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla från och med 1 januari 2020.

Täby Basket begär därför utdrag ur belastningsregistret för de som tilldelas uppgifter eller som har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Detta sker löpande för nya ledare och därefter med, av föreningen bestämd, regelbundenhet för befintliga ledare.

Ett begränsat registerutdrag kan uppvisa om en person är dömd för mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.

Tillvägagångssätt

Ledaren (uppdragstagare) begär själv ett begränsat registerutdrag från polisen.

Ledaren lämnar därefter registerutdraget till, av föreningen, förtroendevald person. Denne dokumenterar att utdraget är uppvisat och kontrollen är utförd. Det som står i utdraget får varken kopieras eller föras anteckning om. Därefter lämnas registerutdraget tillbaka till ledaren.

Om ledaren inte uppvisar registerutdrag eller har en dom

Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md naprapatgruppen logo rgb
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub