Top banner 2017 02 19 1170

Policy för föreningsbyte

Stockholms basketdistriktsförbund har tillsammans med sina medlemsföreningar enats om en policy gällande etikregler och övergångar.

Syftet med policyn är att skapa en bättre relation mellan distriktets föreningar vid spelarövergångar inom ungdomsbasketen.

Täby Basket följer därför Stockholm Basketdistriktsförunds (StBDF:s) Etiska regler om föreningsbyte.

Täby Baskets riktlinjer för spelare som vill byta förening

Steg 1) Dialog spelare, målsman och tränare
Spelare och målsman till spelaren kontaktar den aktuella tränaren för nuvarande lag i Täby Basket för dialog kring tränings-tävlingssituationen för överenskommelser kring hur situationen kan utvecklas/förbättras för att, om möjligt, kunna fullfölja sitt åtagande som licensierad spelare i föreningen under pågående säsong med hänsyn till lagets aktuella planering.

Steg 2) Dialog tränare och sportchef - sportchef och målsman
Tränaren kontaktar Täby Baskets sportchef för information om anledningarna till önskemålet att byta förening. Målsman och Täby Baskets sportchef kommer i kontakt med varandra för att säkerställa önskemålet.

Steg 3) Dialog mellan klubbrepresentanter
Sportchef/firmatecknaren i den andra föreningen kontaktar sportchef/firmatecknare i Täby Basket i enlighet med StBDF:s Etiska regler om föreningsbyte. Föreningarna och aktuell spelare/målsman kommer överens om passande datum för provträning.

Provtränings-perioden kan vara i max 1 vecka innan definitivt beslut om eventuell övergång.

Steg 4) Tränaren meddelar laget om provträning
Tränaren i Täby Basket meddelar laget informativt och neutralt om spelarens provträning med annan förening. Ingen träning eller match kan genomföras med laget under den vecka som provträning/ar pågår med annan förening och fram till dess att definitivt beslut tagits.

Steg 5) Beslut om föreningsbyte och övergång
Spelaren/målsman tar efter genomförd/a provträning/ar ett definitivt beslut om att byta, eller inte byta, förening.

Efter beslut att byta till annan förening åtar sig
a) målsman för spelaren att meddela spelarens beslut till tränare och sportchef, tackar för sig och denna tid i Täby Basket samt betalar in avgiften för dispensansökan (200 kr) till bankgiro 172-4418.
b) sportchefen att skicka in en Dispens för övergång i ungdomsserier till StBDF

Det slutgiltiga beslutet att tillåta en övergång tas och meddelas av StBDF: Det kan finnas tillfällen då en förening behöver hjälpa en spelare vidare till en ny förening trots att säsongen pågår: ett lag kan ha lagts ned, en spelare kan ha flyttat på ett sådant sätt att en annan förening har sin verksamhet närmare och det kan föreligga särskilda skäl.

Vid ett negativt besked från StBDF så innebär det att spelaren inte kan spela matcher utan enbart träna med den nya föreningen under resterande delen av pågående säsong.

Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md kaffe se logga webb
Md naprapatgruppen logo rgb
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub