Top banner 2017 02 19 1170

Att organisera lagets ledare

För att få ett lag eller träningsgrupp att fungera bra, krävs det ett väl fungerande ledarteam. Ett team som planerar, genomför, utvärderar, utvecklar och kommunicerar det ni kommer överens om och bestämmer.

För att underlätta arbetet har RF-SISU tagit fram detta material, som varje ledarteam kan använda i sitt lag eller i sin träningsgrupp. Det finns ett kompletterande arbetshäfte med olika övningar/verktyg för att hjälpa er med utvärdering, planering och förbättringsarbete.

-------------------------------------------------------------------------

Följande text beskriver hur ledaroller i laget ser ut, organiseras och deras olika ansvarsområden.

Täby Baskets sportchef är ansvarig för att tillsätta tränare och hjälptränare för lagen.

Intern rekrytering kan också ske, där tränare/hjälptränare identifierar potentiella hjälptränare. Det är viktigt att dessa personer registreras omgående i Myclub för uppföljning av sportchef.

Coach

Coachen/erna har det övergripande ansvaret för lagets och spelarnas idrottsliga utveckling. Coachen/erna ska ha gått, eller ska under säsongen gå, motsvarande utbildningsnivå för respektive åldersgrupp enligt förbundets rekommendationer.

Ansvarar för att:

 • Vara sportchefens kontaktperson.
 • Ta fram lagregler tillsammans med hjälptränare och spelare.
 • Upprätthålla värdegrund, lagregler och laganda.
 • Planera säsongen i samråd med hjälptränare.
 • Planera och genomföra lagets träningar i samråd med hjälptränare.
 • Kalla spelare till matcher.
 • Vara huvudansvarig för coachning av laget vid matcher.
 • Planera och leda utvecklingssamtal med spelare (från U13) i samråd med hjälptränare.
 • Delta på föreningens clinics och tränarmöten.
 • Samordna lag-och föräldramöten i samråd med hjälptränare.

Hjälptränare

Hjälptränare har ett stort intresse för idrott, att leda barn och ungdomar och lära sig nya saker. Hjälptränare bidrar med att stötta, underlätta och hjälpa coachen före, under och efter säsongen/träningen/matchen. Hjälptränare tar emot nya spelare och ser till att alla spelare kommer in i gemenskapen, känner samhörighet, utvecklas och får träna och tävla på sina villkor.

Ansvarar för att:

 • Vara spelarnas kontaktperson.
 • Upprätthålla värdegrund, lagregler och laganda.
 • Vara coachen behjälplig vid planering av säsongen.
 • Vara coachen behjälplig vid planering av träning.
 • I samråd med coachen kalla spelare till matcher.
 • Assistera på matcher.
 • Närvaro fylls i vid lagets samtliga aktiviteter.
 • Vara coachen behjälplig vid utvecklingssamtal med spelare (från U13).
 • Delta på föreningens clinics och tränarmöten.
 • Vara coachen behjälplig vid samordning av lag-och föräldramöten.

Lagförälder

Se mer information på sidan lagföräldrars uppdrag.

Att vara lagförälder innebär att man är motorn utanför planen och avlastar tränarna från fram för allt administrativa uppgifter så att de kan fokusera på tränings-och tävlingsdelarna. Lagföräldrarna är därför en viktig resurs för det administrativa arbetet och lagaktiviteter som stärker lagandan. Laget kan med fördel ha flera lagföräldrar och låta uppdragen rotera. Två lagföräldrar rekommenderas dock ha huvudansvaret som lagadminstratör respektive lagledare.

Lagadministratörer

Ansvarar för att:

 • Vara en kommunikativ länk mellan tränarna, föräldrarna och föreningen via mail, lagsidor m.m
 • Ansvarar för lagets lagsida (om sådan finns).
 • Regelbundet uppdatera medlemslistan vad gäller nya spelare, hjälptränare, lagföräldrar i MyClub som är klubbens system för medlemshantering. Kansliet ordnar de inloggningsuppgifter som behövs för systemet, maila kansli@tabybasket.se för detta.
 • Fördela uppgifter bland föräldrar (ex. swedbankomgång, sekretariat, café jumpstop, tvätt av matchställ, skjuts till matcher och cuper)
 • Administrera lagkassan. Med fördel utses en kassör för att detta. Lagkassan är till för att förenkla gemensamma utlägg för laget i samband med matcher/turneringar.

Lagledare

Ansvarar för att:

 • Initiera, planera och genomföra gemensamma lagaktiviteter.
 • Identifiera och engagera andra föräldrar som har intresse av att på olika sätt hjälpa till i föreningen


Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md naprapatgruppen logo rgb
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub