Top banner 2017 02 19 1170

Bredd eller elit - ambitionsnivåer

Bredd eller elit - ambitionsnivåer

Motivationen och möjligheten att träna och vara aktiv kommer att variera genom livet beroende på omgivningen och den livssituation personen befinner sig i vid tillfället.

Det ska därför finnas plats för alla ambitionsnivåer i Täby Basket och det måste finnas möjlighet för ungdomar att över tid byta ambitionsnivå.

  • Ibland vill jag det jag inte kan.
  • Ibland kan jag inte det jag vet.
  • Ibland vet jag vad jag vill.
  • Det är komplicerat.

Den traditionella uppdelningen mellan bredd och elit-verksamhet ska därför främst ses som individens subjektiva ambitioner där Täby Baskets spelidé Utveckla Spelet kan:

  • Stimulera utövarna att, utifrån sin egna inre drivkraft, göra valet själva. De mest ambitiösa ungdomarna specialiserar sig vanligtvis på en idrott vid 15 års ålder och ungefär ett år senare (i samband med övergången från högstadium till gymnasium) börjar dessa ungdomar att elitsatsa på sin idrott.
  • Säkerställa kvaliteten i individens långsiktiga utveckling mot sin verkliga potential som seniorspelare. Det är nämligen först när de unga lämnar ungdomsidrotten som de är vuxna med tillräckligt utvecklade kompetenser - det är först då som det går att bedöma deras reella förmågor.

Inre drivkrafter

Det forskningen visar är att ju mer inre drivkrafter en person har, desto starkare och mer uthållig blir motivationen i förändrings-processen. Den som gör något för att han/hon själv vill det och inte för att andra vill det, har större chans att klara av bakslag och utmaningar och nå sina mål.

Tre grundläggande behov

Hur kan Du som ledare då bidra till att människor upptäcker sina inre drivkrafter, blir alltmer självstyrande och därmed framgångsrikare i förändringsprocesser? Forskning visar att det finns tre grundläggande psykiska behov som hänger ihop med utvecklandet av inre motivation: Kompetens, Självbestämmande och Tillhörighet. Ju mer omgivningen förmår tillgodose dessa behov hos en individ, desto mer antas hon bli medveten om och främja sina ursprungliga, inre drivkrafter.

Kompetens

Man känner sig kompetent, duglig, som att man har förmågan att klara av de uppgifter som vilar på en. Man upplever att man har möjligheter att använda och uttrycka sin förmåga. Behovet av Kompetens anses också ligga bakom driften att utvecklas och överskrida sina gränser. Det får människor att söka utmaningar som utmanar deras nuvarande utvecklingsnivå, och att sträva efter att upprätthålla och förstärka denna förmåga genom handlingar. Kompetens behöver alltså inte nödvändigtvis bestå i en uppnådd förmåga utan snarare en känsla av självförtroende och effektivitet i samband med en viss aktivitet.

Stöd för kompetens: lämpliga utmaningar, positiv (80%) och konstruktiv (20%) feedback, positiv tro på att förändringar är möjliga, synliggör möjligheter till utveckling och lärande, fokusera på processen snarare än resultatet, skapa strukturer som stöttar processen.

Självbestämmande

Med självbestämmande avses upplevelsen av att man själv är ursprunget till sina handlingar och har möjligheter att själv bestämma över sitt agerande. Autonomi handlar om att agera utifrån eget intresse och värderingar. Det ska inte sammanblandas med "oberoende"; att inte använda sig av hjälp och stöd utifrån. Man kan vara självstyrande och i hög grad ta emot hjälp från andra, samtidigt. Det handlar om att det är man själv som väljer, att det finns valmöjligheter och möjligheter att påverka.

Stöd för autonomi: undvik onödig press och kontroll, erbjud valmöjligheter (egna mål), uppmuntra initiativ, nyfikenhet och viljan att ta eget ansvar, belöna ansträngning, förklara "varför".

Tillhörighet

Detta behov hör ihop med att känna samhörighet med andra, och att uppleva att dessa andra bryr sig om en och tar hand om en. Man vill känna tillhörighet i ett sammanhang och gemenskap med människor där man upplever trygghet och blir bekräftad på ett positivt sätt.

Stöd för tillhörighet: Acceptera känslor, förstå den andres perspektiv, öppen för varandras åsikter, möjlighet att utveckla goda relationer till varandra, främja ett sympatiskt klimat (empati, värme).

Md avm norrort logo
Md tb 50  r  kopia
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub