Top banner 2017 02 19 1170

Inre motivation

Forskning visar att det finns tre grundläggande psykiska behov som hänger ihop med utvecklandet av inre motivation: Kompetens, Självbestämmande och Tillhörighet. Ju mer omgivningen förmår tillgodose dessa behov hos en individ, desto mer antas hon bli medveten om och främja sina ursprungliga, inre drivkrafter.

Idrottsforskning - läs mer om inre motivation här.

Ledarens roll

Ledarens roll för att skapa ett klimat som främjar den inre motivationen kan inte underskattas. Lyckas ledaren vara med och påverka miljön så finns god dokumentation att prestationer påverkas positivt där självkänslan, uthålligheten och insatsen ökar. Även psykologiskt välmående och ökad förmåga att hantera stress är sannolika effekter, liksom minskad risk att någon slutar. Forskningen visar att ju mer inre motivation en person har desto starkare och mer uthållig blir drivkraften i förändringsprocessen. Den som gör något för att han/hon själv vill det och inte för att andra vill det har större chans att klara av bakslag och utmaningar och nå sina mål. Du som ledare kan i hög grad bidra till att människor upptäcker sin inre motivation, blir alltmer självstyrande och därmed framgångsrikare i förändringsprocesser.

Tre grundläggande behov

Kompetens

Man känner sig kompetent, duglig, som att man har förmågan att klara av de uppgifter som vilar på en. Man upplever att man har möjligheter att använda och uttrycka sin förmåga, vara effektiv, bemästra och hantera miljön, men också att klara av relationer och utmanande uppgifter av egen kapacitet och kraft. Behovet av kompetens anses också ligga bakom driften att utvecklas och överskrida sina gränser. Det får människor att söka utmaningar som utmanar deras nuvarande utvecklingsnivå, och att sträva efter att upprätthålla och förstärka denna förmåga genom handlingar. Kompetens behöver alltså inte nödvändigtvis bestå i en uppnådd förmåga utan snarare en känsla av självförtroende och effektivitet i samband med en viss aktivitet.

Stöd för kompetens: lämpliga utmaningar, positiv (80%) och konstruktiv (20%) feedback, positiv tro på att förändringar är möjliga, synliggör möjligheter till utveckling och lärande, fokusera på processen snarare än resultatet, skapa strukturer som stöttar processen.

Självbestämmande

Med självbestämmande avses upplevelsen av att man själv är ursprunget till sina handlingar och har möjligheter att själv bestämma över sitt agerande. Autonomi handlar om att agera utifrån eget intresse och värderingar och inte ha rädsla för negativa konsekvenser, känna sig pressad eller vara kontrollerad. Självbestämmande ska inte sammanblandas med "oberoende"; att inte använda sig av hjälp och stöd utifrån. Man kan vara självstyrande och i hög grad ta emot hjälp från andra, samtidigt. Det handlar om att det är man själv som väljer, att det finns valmöjligheter och möjligheter att påverka.

Stöd för autonomi: undvik onödig press och kontroll, erbjud valmöjligheter (egna mål), uppmuntra initiativ, nyfikenhet och viljan att ta eget ansvar, belöna ansträngning, förklara "varför".

Tillhörighet

Detta behov hör ihop med att känna samhörighet med andra, och att uppleva att dessa andra bryr sig om en och tar hand om en. Man vill känna tillhörighet i ett sammanhang och gemenskap med människor där man upplever trygghet och blir bekräftad på ett positivt sätt. För att autonomi och kompetens ska förstärkas maximalt behövs de sunda relationerna och den goda miljön. Om människor känner sig trygga, välkomna och omhändertagna så är det enklare att ta sig an mål och utmaningar.

Stöd för tillhörighet: Acceptera känslor, förstå den andres perspektiv, öppen för varandras åsikter, möjlighet att utveckla goda relationer till varandra, främja ett sympatiskt klimat (empati, värme).


Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md naprapatgruppen logo rgb
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub