Top banner 2017 02 19 1170

Att vara ledare i Täby Basket

Täby Basket är en ungdomsförening som ska erbjuda alla som vill träna basket möjligheten att göra så, oavsett bakgrund, etnicitet, ålder, kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder och ambitionsnivå. - Som ledare är du öppen för att alltid ta emot nya spelare i laget.

Föreningsfostran är en fundamental del av Täby Baskets verksamhet. Föreningen strävar efter att skapa framgång både på och utanför basketplanen genom glädje, sunda värderingar och gemenskap. - Som ledare får du vara med att påverka potentialen hos unga människor, så din roll är ännu större än enbart lagets prestationer på basketplanen.

Värdegrunden lyder kul, kamratskap, kämpa, kvalitet: det ska vara kul att träna och spela match, alla ska uppmuntra varandra, kämpa efter bästa förmåga och sträva efter att bli bättre. - Som ledare låter du alla komma in i gemenskapen, känna samhörighet, utvecklas och träna och tävla på sina villkor.

Täby Basket följer barnkonventionen vilket innebär att föreningen begär registerutdrag från alla ledare med regelbunden kontakt med barn - Att vara ledare är ingen rättighet utan ett förtroendeuppdrag.


Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub