Top banner 2017 02 19 1170

Det tranformativa ledarskapet

Det transformativa ledarskapet handlar om att skapa sunda relationer mellan ledare och spelare genom att utmana dem, inspirera till osjälviskt beteende och se till högre värden än bara den närmaste prestationen. Målet är bland annat att utveckla spelares intre motivation och en positiv syn och utveckling på människan.

Ett transformativt ledarskap bygger på fyra delar, de fyra I:na, för att skapa förutsättningar till positivt och framgångsrikt ledarskap.

  • Idealiserad påverkan: ledaren föregår med gott exempel och får därigenom förtroende och respekt. Här ingår beslutsamhet och självförtroende hos ledaren, som också förmedlas till spelarna.
  • Inspirerande motivation: ledaren bekriver och målar upp en bild av framtiden som alla vill arbeta mot. Bilden innehåller både krav och förväntningar, men också optimism och samarbete.
  • Intellektuell stimulering: ledaren uppmuntrar och utmanar att ifrågasätta gamla invanda mönster, låter spelare prova på och komma med egna förslag och idéer. Misslyckanden är inte farligt och spelare riskerar inte kritik för att prova.
  • Individuell omsorg: ledaren uttrycker verkligt intresse för spelaren och de individuella behoven. Utmaningar och feedback individanpassas och ledaren ser till hela personen och dess utveckling.

En faktor som kan försvåra detta för ledaren är om det egna beteendet ändras i stressade situationer. Det kan vara i samband med match, vid motgångar, om man inte tycker om en person, i konflikter eller liknande. För att ledaren ska upplevas trovärdig behöver beteendet vara likadant oavsett situation, exempelvis i tonen vid feedback eller relationer.

LEDARENS MOTIVATIONSKLIMAT

UTVECKLINGSFOKUSRESULTATFOKUS
Ledaren Ledaren
Har människan i centrum Har egen ambition i centrum
Har uppgiften i fokusHar resultatet i fokus
Prioriterar individens framstegPrioriterar lagets framgång
SpelarenSpelaren
Tror på egen utvecklingTror på de "bästa"
Vågar vara kreativJämför sig med andra
Anstränger sigUndviker "misstag"
Mår bättreKänner oro
PÅVERKAR OCH UPPRÄTTHÅLLER UTVECKLINGEN PÅ LÅNG SIKTPÅVERKAR OCH UPPRÄTTHÅLLER UTVECKLINGEN PÅ KORT SIKT

Svensk Baskets Spelartvecklingsram skriver följande om en resultatorienterad målinriktning: Med en resultatorienterad målinriktning avgörs framgång i relation till andras prestation. Personens mål är att visa sig bättre än de andra, eller åtminstone inte sämre. Känslan av kompetens står alltså i relation till andras kompetens. Tränaren tar flera risker med att skapa ett resultatorienterat klimat; 1) bara de bästa känner kompetens vilket gör att många spelare slutar och det finns inte längre underlag för ett lag, 2) spelare blir försiktiga och gör bara sådant som de är bra på, vilket kan hämma deras utveckling. Rädslan för att "göra fel" gör dem motvilliga att lämna sin "trygghetszon".

Läs och se mer om transformativt ledarskap:

Ledarstilen som får ungdomar att växa

Ledarskap inom barn- och ungdomsidrott

Tranformational leadership in youth sports

Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md naprapatgruppen logo rgb
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub