Top banner 2017 02 19 1170

Senaste nytt: Angående Corona och Täby Baskets verksamhet

Publicerad 2022-01-24 11:41
Corona 1 16x9
Med anledning av den ökade smittspridningen kommer här förtydligande om de aktuella rekommendationer kring symptom, provtagning, sjukdom och hemisolering föreningens medlemmar har att förhålla sig till i dagsläget.

2022-01-24

Med anledning av den ökade smittspridningen kommer här förtydligande kring de aktuella rekommendationer kring symptom, provtagning, sjukdom och hemisolering föreningens medlemmar har att förhålla sig till i dagsläget.

Folkhälsomyndigheten informerar:

Om någon i hushållet känner sig sjuk

Det är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. När en person i ditt hushåll är sjuk med symtom som skulle kunna innebära covid-19 eller annan luftvägsinfektion, bör den som är sjuk stanna hemma. Personen ska även testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på sitt provsvar. Om det är möjligt ska hen vara i ett eget rum. I väntan på hushållsmedlemmens provsvar kan övriga symtomfria personer i hushållet gå till arbete, förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola som vanligt. Besök webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region.

Följande informerar 1177.se/stockholm

 • För dig som är sjuk i covid-19 gäller att du ska vara hemma i minst 5 dagar från att du fick symtom. Som tidigare gäller att du ska må märkbart bättre och vara feberfri i två dygn innan du går tillbaka till skola eller jobb.
 • För dig som har symtom, men inte provtagits för covid-19 rekommenderas att du är hemma minst 5 dagar från att du fick symtom, samt att du varit feberfri i två dygn och är allmänt förbättrad innan du går tillbaka till skola eller jobb.
 • För dig som är symtomfri, men bor ihop med någon som är sjuk i covid-19 gäller att du ska stanna hemma från arbete och skola i 5 dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

För barn och ungdomar gäller följande enligt 1177.se/stockholm

Symtomfria barn och ungdomar till och med gymnasieålder kan fortsätta att gå till förskola, förskoleklass, skolan och fritidsaktiviteter fast de har haft nära kontakt med någon som har covid-19. Det gäller även om de är ovaccinerade och även om de väntar på provsvar.

Följande gäller för smittspårning enligt Folkhälsomyndigheten

Kontakt med dem som kan ha utsatts för smitta

Covid-19 har en förmåga att sprida sig i kluster, det vill säga att flera personer i en avgränsad miljö smittas samtidigt. Det är viktigt att upptäcka klustren genom smittspårning och få kontroll på vidare smittspridning.

Smittspårningen innebär att identifiera:

 • Personer som riskerar att ha utsatts för smitta av en person med konstaterad covid-19-infektion – till vilka kan smittan ha förts vidare?
 • Smittkälla – vem eller vilka kan personen ha smittats av och vilka andra kan ha smittats av samma källa?
 • Smittväg – hur och i vilken miljö har personen blivit smittad?

Kontant med dom som utsatts för smitta görs görs antingen av den smittade själv, i dialog med en smittspårare, eller av en smittspårare i den ansvariga regionen. Om du kontaktas i en smittspårning får du information om vad du behöver göra. Om du identifieras som nära kontakt till ett positivt fall och har symtom, rekommenderas testning. Symtomfria vaccinerade nära kontakter rekommenderas generellt ingen testning.

Fortsatt avrådan från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus

Riksidrottsförbundet informerar att Folkhälsomyndigheten fortsatt avråder idrottsföreningar från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller till åtminstone den 31 januari 2022 och kan förlängas ytterligare beroende på aktuellt läge. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock fortsatt genomföras. Avrådan gäller inte för yrkesmässig idrott.

Täby Basket ställer, tills vidare, fortsatt in aktiviteter som skulle samla många deltagare från olika träningsgrupper, d.v.s. klubbträning, Friday Nights och dagläger. Den ordinarie träningsverksamheten fortgår med hänsyn till Folkhälsomyndighetens smittskyddsåtgärder för fritidsaktiviteter:

 • Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk och att vara uppmärksam på symtom.
 • Avsluta-påbörja lagträningar 5 min innan-senare för att hålla avstånd mellan olika träningsgrupper, minska antalet deltagare i hallarna vid ett och samma tillfälle samt för att undvika trängsel.
 • Begränsa antalet besökare på träningar, som till exempel vårdnadshavare.
 • Uppmana deltagare att inte dela utrustning eller exempelvis frukt eller vattenflaska med varandra.
 • Sköta ombyte hemma före och efter träningar.
 • Uppmana god handhygien genom handtvätt eller handdesinfektionsmedel i samband med träningar.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2021-12-30

Riksidrottsförbundet informerar att Folkhälsomyndigheten avråder idrottsföreningar att från den 23 december 2021 till och med 16 januari 2022 ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Dessa allmänna råd gäller inte för yrkesmässig idrott.

Vad gäller distriktets matcher så är det upp till varje distriktsförbund att bestämma men SBBF:s rekommendationer är att enskilda seriematcher, USM-arrangemang samt Easy Basket-arrangemang kan genomföras med riskreducerande åtgärder och efterföljande av restriktioner.

Täby Basket har ställt in jullovslägret och ställer tills vidare in Öppet Hus-verksamhet, Klubbträning och Friday Nights där många individer från olika träningsgrupper samlas. Den ordinarie träningsverksamheten fortsätter men med hänsyn till Folkhälsomyndighetens smittskyddsåtgärder för fritidsaktiviteter:

 • Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk och att vara uppmärksam på symtom.
 • Avsluta-påbörja lagträningar 5 min innan-senare för att hålla avstånd mellan olika träningsgrupper, minska antalet deltagare i hallarna vid ett och samma tillfälle samt för att undvika trängsel.
 • Begränsa antalet besökare på träningar, som till exempel vårdnadshavare.
 • Uppmana deltagare att inte dela utrustning eller exempelvis frukt eller vattenflaska med varandra.
 • Sköta ombyte hemma före och efter träningar.
 • Uppmana god handhygien genom handtvätt eller handdesinfektionsmedel i samband med träningar.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2021-12-02

Riksidrottsförbundet skriver att från den 1 december 2021 ska anordnare av offentlig tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare antingen:

Riksidrottsförbundet tydliggör att "deltagare" i dessa sammanhang gäller åskådare på matcher och tävlingar.

För vuxna personer som ännu inte är vaccinerade gäller sedan tidigare Folkhälsomyndighetens allmänna råd att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt, särskilt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Täby Baskets ungdomsverksamhet bedrivs i hallar som inte rymmer 100 åskådare på eventuellt tillgängliga läktare. Deltagande lag i större arrangemang i Byängshallen, exempelvis Swedbankligan och USM, kommer att kontaktas och informeras om att begränsa antalet medföljande vuxna över 18 år, att stanna hemma om man är sjuk och undvika trängsel på läktare.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2021-06-03

Riksidrottsförbundet informerar att Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper.

Detta gäller från den 1 juni:

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • endast genomföra mindre läger och cuper.

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.

 • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
 • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta.

De Täby Basket-lag som planerar att organisera enstaka träningsmatcher den innevarande säsongen 2020-2021 kontaktar kansli och sportchef för tydliggörande av publik/åskådare i Byängshallen. Ytterligare uppdateringar kring riktlinjer för Täby Baskets verksamhet säsongen 2021-2022 kommuniceras i samband med säsongstart i augusti.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2021-04-09

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande omfattande meddelar Folkhälsomyndigheten. Risken för att få covid-19, och sprida smittan vidare, ökar ju fler man träffar. Täby Basket manar därför till extra försiktighet och rekommenderar alla som varit bortresta under påsklovet och haft ökat antal kontakter på annan ort att stanna hemma 2-7 dagar extra innan återkomst till träning för att kunna uppmärksamma eventuella symptom och minska risken för smittspridning.

Skulle du vara eller bli sjuk innan återkomst till träning så ska du stanna hemma. Det gäller även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du är snuvig eller har ont i halsen.

Om du testats positivt för Covid-19 ska minst sju dygn passerats innan återkomst till träning. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk. Information om vad du ska göra om du blir sjuk hittar du på sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Insjuknar man under träning ska man gå hem direkt.

Om någon känner oro, oavsett om man varit bortrest eller inte, går det självklart bra att stanna hemma från träningen och träna på egen hand.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2021-03-04

Många har varit bortresta under sportlovet och därmed finns en oro för ökad smittspridning i samhället och en s.k tredjevåg. Av den anledningen uppmanar Folkhälsomyndigheten att begränsa kontakterna. Täby Basket manar därför till extra försiktighet och rekommenderar alla som varit bortresta under sportlovet och haft ökat antal kontakter på annan ort att stanna hemma 2-7 dagar extra innan återkomst till träning för att kunna uppmärksamma eventuella symptom och minska risken för smittspridning.

Skulle du vara eller bli sjuk innan återkomst till träning så ska du stanna hemma. Det gäller även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du är snuvig eller har ont i halsen.

Om du testats positivt för Covid-19 ska minst sju dygn passerats innan återkomst till träning. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk. Information om vad du ska göra om du blir sjuk hittar du på sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Insjuknar man under träning ska man gå hem direkt.

Om någon känner oro, oavsett om man varit bortrest eller inte, går det självklart bra att stanna hemma från träningen och träna på egen hand.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2021-02-25

P.g.a att antalet fall av covid-19 ökar i Sverige i kombination med en ökad förekomst av virusvarianter har Folkhälsomyndigheten gått ut med ytterligare åtgärder för begränsad smittspridning. Riksidrottsförbundet skriver att Folkhälsomyndigheten beslutat att idrottsrörelsen helt bör avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Från den 1 mars tas därför undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare bort. Svenska Basketbollförbundet uppmanar därmed föreningarna att ställa in samtliga planerade träningsmatcher. Det är däremot fortfarande tillåtet att bedriva träning för barn och unga så länge man undviker att blanda lag och grupper. Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin särskilt för barn och unga. Med tanke på motionens betydelse för barn och ungas hälsa bedömer Folkhälsomyndigheten att träning kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar och allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen. Barn och unga födda 2002 eller senare kan alltså även träna inomhus. Det innebär att Täby Basket träningsverksamhet, undantaget träningsmatcher för födda 2005 och senare, kan fortsätta tills eventuellt vidare besked.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2021-02-06

Regeringen har rekommenderat att all statlig, regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig, bör stängas till och med den 21 februari. Detta innefattar dock inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare.

Från den 6 februari öppnar Folkhälsomyndigheten därför upp för att även ungdomar födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger. Folkhälsomyndigheten uppdaterar därmed sina Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Riksidrottsförbundet understryker samtidigt att läget i samhället är allvarligt. Därför ska pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning och idrott följas.

Svenska Basketbollförbundet har meddelat sina tolkningar för träningsinnehåll och hur träning ska bedrivas för födda 2002-2004. Fortsatt gäller enstaka matcher enbart för födda 2005 och senare.

Täby Kommun informerar att samtliga anläggningstyper, såväl inom-som utomhus, står öppna från den 8 februari för den utökade målgruppen födda 2002 och senare. Täby Kommun understryker samtidigt vikten av att följa pandemilagen som begränsar antalet personer som samtidigt får vistas i kommunens anläggningar. För födda 2001 eller tidigare finns fortsatt möjlighet att träna på tillgängliga anläggningar utomhus.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2021-01-25

Regeringen meddelar att idrotts-och fritidsaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet från den 25 januari. De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda.

Riksidrottsförbundet förtydligar att personer födda 2004 och tidigare för närvarande inte kan träna organiserat inomhus i kommunala anläggningar. Däremot kan organiserad träning utomhus fortsätta i mindre grupper.

Föreningar inom idrott, kultur och idrott bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Vid träning inomhus blir det viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus, enligt Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar.

Enligt Svenska Basketbollförbundets tolkning av nationella allmänna råd och rekommendationer från Regeringen och folkhälsomyndigheten kan träningsinnehåll inomhus för födda 2005 och senare innehålla spelmoment. Enbart tränande lag/grupp får befinna sig i hallen för att undvika att blanda grupper och undvika trängsel. Deltagare ska vidare undvika att dela utrustning såsom vattenflaska eller liknande och inte använda gemensamma omklädningsrum. Alla uppmanas att resa individuellt till och från träningen.

Kommunen utreder just nu anpassningar i hallar utifrån allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen, d.v.s vad som är ett rimligt och smittsäkert maxtak för antal personer i hallarna. Tills vidare, oavsett vilket antal som är skyltat i nuläget, kan föreningen starta och bedriva verksamhet tills ytterligare information är säkerställd och meddelad.

För Täby Baskets del innebär ovanstående att:

Innan träning

- Stanna hemma vid minsta symptom.

- Byt om hemma, använd inte omklädningsrum.

- Undvik kollektivtrafik för transport från och till träning.

- Föräldrar ombeds att skyndsamt lämna och hämta sina barn och inte stanna kvar i hall eller korridorer för att undvika trängsel.

- Tvätta eller handsprita händer innan träningen.

Under träning

- Inga andra personer i hallen än det lag med spelare och ledare som tränar.

- Vid sjukdomssymptom under träning så går vi hem direkt.

- Dela inga vattenflaskor, munskydd eller andra föremål.

- Undvik all annan onödig kontakt såsom kramar, skaka hand och andra typer av handhälsningar.

- Träna corona-säkert:

 1. Träna utomhus när det är möjligt dvs med hänsyn till ålder på barnen och vädret. Exempelvis dela upp gruppen och träna halva passet inne-ute. Alternativt träna vart tredje träningspass utomhus.
 2. Det är tillåtet med spelmoment men lägg in fler individuella övningar under träningspasset.

Efter träning

- Varje lag avslutar sin träning 5 min före och påbörjar sin träning 5 efter för att säkerställa 10 min in-och utgångstid mellan träningspassen för att undvika trängsel.

- Nästkommande lag väntar på läktare eller i annat utrymme tills dess att tränande lag lämnat hallen för att undvika trängsel.

- Använd olika in-och utgångar för att undvika trängsel.

Information om träningsstart kommer från respektive ledare.

Föreningen fortsätter att köra digitala pass på zoom denna och nästa vecka som komplement till den ordinarie träningen.

Denna information har gått ut till Täby Baskets alla medlemmar och dess kontaktpersoner.

2021-01-17

Från den 16:e januari går det bra att bedriva föreningsledd organiserad träning i skog och mark meddelar region Stockholms smittskyddsläkare. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, träna i mindre grupper, resa så lite som möjligt och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen.

Täby Kommun meddelar att de successivt kommer att börja öppna utomhusanläggningar från och med den 18 januari. Idrottsanläggningar för inomhusträning fortsätter att vara stängda till och med 24 januari 2021.

Täby Basket erbjuder tillsvidare digitala pass för föreningens medlemmar måndagar, tisdagar och torsdagar tills nya besked. Se tidigare utskickat mail med information. Varje lag har utöver detta möjligheten att skapa aktiviteter digitalt eller/och ledarledd organiserad träning utomhus så länge rekommendationerna följs.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2020-12-21

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten infört ytterligare restriktioner 18 december- 24 januari så har Täby Kommun stängd ned alla idrottsanläggningar. Det innebär för nuvarande att Täby Basket inte kommer att kunna genomföra planerad verksamhet under denna period. Föreningen avvaktar tills vidare ytterligare besked om eventuell dialog mellan Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund och kommuner kan komma att generera anpassningar för att kunna bedriva nån form av barn-och ungdomsidrott. I det fallet återkommer föreningen med ytterligare information. Tills dess är alla lagträningar och motsvarande i Täby Baskets regi tillsvidare inställda och istället uppmuntrar föreningen till individuell träning utomhus.

Folkhälsomyndigheten har vidtagit ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen och rekommenderar att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari.

Regeringen uppmanar därmed att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned. Täby Kommun meddelar som följd att alla idrottsanläggningar, både inomhus och utomhus, i Täby kommuns regi håller stängt. Yrkesverksam elitidrott är dock undantagen.

Riksidrottsförbundet informerar att de återkommer med mer information om vad de nya restriktionerna innebär mer i detalj, bland annat vad gäller stängning av verksamhet som inte är nödvändig i exempelvis idrottshallar. Vidare skriver Riksidrottsförbundet att "Vi uppmanar nu alla kommuner att i dialog med idrottsrörelsen fatta kloka beslut där vi kan bedriva utomhusträning på ett smittsäkert sätt".

Ikväll kommer Svenska Basketbollförbundet att genomföra ett digitalt föreningsmöte för att presentera läget i Svensk Basket.

Täby Basket avvaktar tills vidare ytterligare besked om eventuell dialog mellan Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund och kommuner kan komma att generera anpassningar för att kunna bedriva nån form av barn-och ungdomsidrott. I det fallet återkommer föreningen med ytterligare information. Tills dess är alla lagträningar och motsvarande i Täby Baskets regi tillsvidare inställda och istället uppmuntrar föreningen till individuell träning utomhus.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2020-12-12

Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd gör gällande att:

Personligt ansvar

1 § Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

För att undvika spridning av covid-19 bör du

 1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
 2. tvättahänderna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer frånFolkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupperDessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Riksidrottsförbundet meddelar att träning på ett smittsäkert sätt tillåts för alla.

Svenska Basketbollförbundet har utifrån dessa allmänna råd tagit fram rekommendationer för träning och tävling.

De förändringar som sker är att födda 2004 och tidigare nu kan träna tillsammans i begränsade grupper (max 8), helst utomhus om möjligt och med fokus på individuella övningar om träningen bedrivs inomhus. Mer information hur Norrorts träningsverksamhet ska bedrivas kommuniceras internt.

De som är födda 2005 och senare får, utöver ordinarie lagträningar, tillåtelse att spela enstaka matcher men så lokalt som möjligt.

Stockholm Basket informerar: Stockholm Basket planerar för att starta seriespelet för åldersgrupperna U13-U16 efter jullovet, för spelare födda 2005 och yngre. Detta kan behöva ske i en modifierad form för att kunna uppfylla rekommendationerna, då det bland annat framgår att man exempelvis ska undvika onödigt resande och att man endast ska spela en match per vecka och spelare. Vi återkommer med förtydligande om det.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2020-11-26

Den 16 november kom regeringen med förslaget att sänka maxgränsen till åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis idrottsevenemang med publik. Förslaget skickades på remiss där Riksidrottsförbundet svarade för idrottsrörelsens räkning.

Regeringen beslutade den 20 november att den nya gränsen på åtta personer gäller från och med den 24 november t.o.m den 13 december. Riksidrottsförbundet meddelar att träningar omfattas inte av förbudet om maxgräns på 8 personer i lagens mening då de inte är allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. För träningar gäller istället lokala allmänna råd. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten menar att idrottsträning för barn och ungdomar födda 2005 och senare inte ska påverkas av förbudet och att det är viktigt att träning hålls igång för barn för folkhälsans skull. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson meddelar - Vi har föreslagit lättnader för de som är födda 2004 och äldre och hoppas på att det snart ska vara möjligt att komma igång med träningar även för den målgruppen.

Svenska Basketbollförbundet förtydligar de rekommendationer som gäller för spelare födda 2005 eller senare:

 • Stanna hemma vid minsta symtom.
 • Träna gärna utomhus om det går.
 • Träningsinnehållet bör anpassas till att undvika närkontakt, det vill säga individuella övningar och dra ner på spelmoment.
 • Byt om hemma, dela inga vattenflaskor, munskydd eller andra föremål.
 • Ha god tillgång till tvål och rinnande vatten – handsprit om det inte finns.

Ovanstående innebär att Täby Basket tills vidare fortsätter att bedriva anpassad träning för grupperna U7-U16.

Täby Basket hänvisar vidare till Riksidrottsförbundets rekommendationer vid bekräftad smitta i föreningen/gruppen/laget:

 • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
 • Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
 • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
 • Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via 1177.se.

Rekommendationerna ovan grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2020-10-30

Folkhälsomyndigheten (FHM) har torsdag 29 oktober gått ut med skärpta allmänna råd i bland annat Stockholms län. Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas. För Täby Baskets ungdoms- och motionsverksamhet innebär nuvarande information att: Träningar för motionslag ställs in. Träningar för U7-U16 ska bedrivas på ett corona-säkert sätt. Kommande omgång (8 november) i Swedbankligan ställs in. Öppen verksamhet, som Friday Nights och Öppet Hus, ställs in. Eventuella planerade möten ska genomföras digitalt. För Norrort Baskets junior-och seniorverksamhet innebär nuvarande information att: Träningsverksamheten för alla ungdomslag U17-19, samt övriga lag som spelar i distriktsserier, avbryts. Tillsvidare kommer Norrort Baskets förbundsserielag (SEH och BED) dock att fortsätta sin träningsverksamhet i avvaktan på SBBF:s fortsatta rekommendationer för förbundsserierna.

Folkhälsomyndigheten (FHM) har torsdag 29 oktober gått ut med skärpta allmänna råd i bland annat Stockholms län. Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

Dessa innebär att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Utifrån Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i Stockholms län har Stockholm Basket beslutat att ställa in samtliga matcher till och med den 19 november. Det gäller samtliga matcher och tävlingar i distriktets seniorserier, ungdomsserier och Easy Basket. Utifrån rekommendationerna bör även träningar ställas in för U17 och äldre. Träningar för barn och unga födda 2005 eller senare (dvs U16 och yngre) kan fortsätta om de sker på ett corona-säkert sätt.

Ett corona-säkert sätt innebär enligt SISU-RF Stockholm (se video, min 05:32) följande:

Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras

- Gäller träning, matcher och tävling

- Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har idrottsutövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt.

Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare

Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg:

- idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks.

- Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.

- Idrottsverksamheter ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus.

RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val för att minska risken för smittspridningen utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser.

Möten får genomföras men då digitalt.

Publikbegränsningen om max 50 personer ligger kvar tillsvidare i Stockholm.

Riktlinjer vid bekräftad smitta i föreningen (se video, min 8:27)

- Informera laget och övriga personer som ifrågavarande person varit i kontakt med

- Övriga laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symptom under under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar)

- Vid symptom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symptomen inte går över på ett dygn.

- Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.

- Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mer som ifrågavarande person använt och vistats i.

- Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad via 1177.se

För Täby Baskets ungdoms- och motionsverksamhet innebär nuvarande information att:

 • Träningar för motionslag ställs in.
 • Träningar för U7-U16 ska bedrivas på ett corona-säkert sätt.
 • Kommande omgång (8 november) i Swedbankligan ställs in.
 • Öppen verksamhet, som Friday Nights och Öppet Hus, ställs in.
 • Eventuella planerade möten ska genomföras digitalt.

För Norrort Baskets junior-och seniorverksamhet innebär nuvarande information att:

 • Träningsverksamheten för alla ungdomslag U17-19, samt övriga lag som spelar i distriktsserier, avbryts.
 • Tillsvidare kommer Norrort Baskets förbundsserielag (SEH och BED) dock att fortsätta sin träningsverksamhet i avvaktan på SBBF:s fortsatta rekommendationer för förbundsserierna.

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-09-24

Folkhälsomyndigheten påminner idrottsrörelsen att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning. RF uppmanar idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten pekar på att idrottslag på olika nivåer och i olika idrotter fått smitta i laget och riskerna med spridning. Folkhälsomyndigheten påminner om att den som arrangerar träningar och tävlingar ska göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien. Då närkontakt på planen inom flera idrotter är oundviklig är det extra viktigt att utövare stannar hemma även vid milda symtom som hör ihop med covid-19. Att till exempel dela vattenflaska och annan utrustning är olämpligt.

Täby Kommun meddelar förhållningsregler och rekommendationer för Täbys idrottsanläggningar enligt nedan:

För föreningar som hyr lokaler och anläggningar av Täby kommun har vi valt att sammanfatta våra rekommendationer enligt nedan. Olika idrotter har olika förutsättningar och vistas i olika typer av lokaler och anpassningar efter rådande situation kommer behöva göras av föreningen.

Riskbedömning

Varje förening uppmanas göra aktuella riskbedömningar utifrån den verksamhet som bedrivs. Dessa riskbedömningar bör vara och ska vid anmodan kunna förmedlas till kommunen.

Byta om hemma

Den allmänna uppmaningen om att byta om hemma. Om omklädningsrum behöver användas ska detta ske på ett säkert sätt utifrån de förutsättningar anläggningen erbjuder. I första hand hålls omklädningsrummen öppna för att kunna säkra en god handhygien.

Publik

Täby kommun rekommenderar att föreningen inte tillåter publik i samband med verksamheten. Om föreningen väljer att ändå tillåta detta är det föreningens ansvar att följa de lagar, förhållningssätt och riktlinjer som finns för detta.

Solidarisk hjälp att hålla avstånd i trånga utrymmen och passager

Föreningar, grupper och lag behöver samverka för att förhindra trängsel. Det kan vara att komma överens om in- och utpasseringar på ett sätt som inte skapar folksamlingar.

Tävlingar, tränings- och tävlingsmatcher

Får genomföras under förutsättning att de följer de föreskrifter och rekommendationer som ges av respektive förbund.


Se Täby Baskets riskbedömning för säsongen 2020-2021 gällande träningar och Riktlinjer och rekommendationer för Stockholm Baskets seriespel 2020-2021.


Täby Baskets kompletterande information gällande match/seriespel i Byängshallen: Varje lags sällskap kan enligt Stockholm Baskets riktlinjer och rekommendationer för seriespel 2020-2021 - förutom funktionärer och domare - bestå av max 22 individer oavsett definierade funktioner. De i lagets sällskapet som inte ska delta i eller runt spelet definieras som publik och ska infinna sig på läktaren. Eftersom det inte går att säkerställa maxgräns för övrig publik i Byängshallen, som har en mindre läktare, kommer matcherna att spelas utan ytterligare publik än de som ingår i lagens sällskap samt efterföljande lag som ska spela match. När båda lagens sällskap kommit in i Byängshallen ska dörren in till planen låsas. De två lag (1 borta-och 1 hemmalag) som ska spela nästa match hänvisas att vänta på läktaren tills lagen på planen lämnat hallen/byggnaden. Ingen ytterligare publik tillåts för att kunna uppfylla rekommendationerna från StBDF. Detta gäller fram till ev. uppdaterade rekommendationer kommer från FHM, SBBF och StBDF.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-09-10

Riktlinjer och rekommendationer för Stockholm Baskets seriespel 2020-2021

Dessa riktlinjer och rekommendationer är framtagna av Stockholms BDF, vilka kompletterar rekommendationer från FHM och SBBF kring Covid-19. När uppdateringar inkommer från FHM och/eller SBBF kommer detta att meddelas berörda parter och kan då påverka nedanstående.

- Stanna hemma vid minsta symptom eller om du inte känner dig frisk.
- Undvik kollektivtrafik.
- Vid ankomst till arenan/hallen tvätta händerna noga, med tvål alternativt handsprit.
- Efter avslutad match, lämna arenan/hallen så skyndsamt som möjligt
- Nästa lag väntar utanför hallen/basketplanen tills matchen innan är klar och lagen lämnat. Om separat läktare finns kan man vänta där på sin match om inte maxtalet redan är uppfyllt.
- Respektera avstånd även utanför hallen och vistas utomhus om det är möjligt inför och mellan matcher.

Matchen

- Uppvärmning utanför hall.
- Ingen fysisk kontakt domare/spelare.
- Hemmalag ansvarar för att det finns handsprit i sekretariatet.
- Egen handsprit för domare, spelare och lag rekommenderas att ha med själva.
- Alla kommuner gör olika insatser för hur de hanterar städningen i hallarna. Vi hänvisar föreningarna att kontakta sin kommun för att ta reda på hur det görs i deras hallar.För att skapa större mellanrum mellan matcherna görs följande justeringar i distriktet:
- 1 minuts paus mellan period 1&2 samt 3&4.
- Halvtidspaus 3 min i serierna U13 upp till senior div 3.
- Minst 10 minuters uppvärmning på plan innan domaren blåser 3.OBS! Ordinarie matchtid gäller om mer tid finns till match.

Antal personer i hallen/basketplanen (max 50)

- Lag 12 spelare hemmalag, 4 ledare
- Lag 12 spelare bortalag, 4 ledare
- Funktionärer 4
- Domare 2
- Transportörer 4 per lag
- Filmare 1 per lag
- Lagvärd 1 per lag
- Totalt 48 st

Publikfritt eller publik?

- I hallar som har en separat åskådarplats (läktare) får max 50 åskådare vistas där under matchen. Tänk på att hålla avstånd, dvs på mindre läktare kanske ett lägre maxantal än 50 gäller.
- I hallar utan läktare gäller max 50 personer (inklusive spelare, lag, domare osv), se ovan.
- Olika kommuner kan ha egna direktiv gällande publik i hallarna. Vi hänvisar föreningarna att kontakta sin kommun för att ta reda på vad som gäller i deras hallar.

Täby Baskets kompletterande information gällande match/seriespel i Byängshallen: Varje lags sällskap kan enligt ovan - förutom funktionärer och domare - bestå av max 22 individer oavsett definierade funktioner. De i lagets sällskapet som inte ska delta i eller runt spelet definieras som publik och ska infinna sig på läktaren. Eftersom det inte går att säkerställa maxgräns för övrig publik i Byängshallen, som har en mindre läktare, kommer matcherna att spelas utan ytterligare publik än de som ingår i lagens sällskap samt efterföljande lag som ska spela match. När båda lagens sällskap kommit in i Byängshallen ska dörren in till planen låsas. De två lag (1 borta-och 1 hemmalag) som ska spela nästa match hänvisas att vänta på läktaren tills lagen på planen lämnat hallen/byggnaden. Ingen ytterligare publik tillåts för att kunna uppfylla rekommendationerna från StBDF. Detta gäller fram till ev. uppdaterade rekommendationer kommer från FHM, SBBF och StBDF.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.


Md krankning banner 320x320
Md avm norrort logo
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub