Top banner 2017 02 19 1170

Senaste nytt: Angående Corona och Täby Baskets verksamhet

Publicerad 2020-11-26 13:55
Corona 1 16x9
Regeringen beslutade den 20 november att den nya gränsen på åtta personer gäller från och med den 24 november. Tills vidare ska personer födda 2004 och tidigare inte träna tillsammans eller inomhus utan enskilt och helst utomhus. Träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare ska dock inte beröras av beslutet enligt Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten. Detta innebär att Täby Basket tills vidare fortsätter att bedriva anpassad träning utifrån rådande rekommendationer för grupperna U7-U16.

2020-11-26

Den 16 november kom regeringen med förslaget att sänka maxgränsen till åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis idrottsevenemang med publik. Förslaget skickades på remiss där Riksidrottsförbundet svarade för idrottsrörelsens räkning.

Regeringen beslutade den 20 november att den nya gränsen på åtta personer gäller från och med den 24 november t.o.m den 13 december. Riksidrottsförbundet meddelar att träningar omfattas inte av förbudet om maxgräns på 8 personer i lagens mening då de inte är allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. För träningar gäller istället lokala allmänna råd. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten menar att idrottsträning för barn och ungdomar födda 2005 och senare inte ska påverkas av förbudet och att det är viktigt att träning hålls igång för barn för folkhälsans skull. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson meddelar - Vi har föreslagit lättnader för de som är födda 2004 och äldre och hoppas på att det snart ska vara möjligt att komma igång med träningar även för den målgruppen.

Svenska Basketbollförbundet förtydligar de rekommendationer som gäller för spelare födda 2005 eller senare:

 • Stanna hemma vid minsta symtom.
 • Träna gärna utomhus om det går.
 • Träningsinnehållet bör anpassas till att undvika närkontakt, det vill säga individuella övningar och dra ner på spelmoment.
 • Byt om hemma, dela inga vattenflaskor, munskydd eller andra föremål.
 • Ha god tillgång till tvål och rinnande vatten – handsprit om det inte finns.

Ovanstående innebär att Täby Basket tills vidare fortsätter att bedriva anpassad träning för grupperna U7-U16.

Täby Basket hänvisar vidare till Riksidrottsförbundets rekommendationer vid bekräftad smitta i föreningen/gruppen/laget:

 • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
 • Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
 • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
 • Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via 1177.se.

Rekommendationerna ovan grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Denna information har gått ut till Täby Baskets samtliga medlemmar.

2020-10-30

Folkhälsomyndigheten (FHM) har torsdag 29 oktober gått ut med skärpta allmänna råd i bland annat Stockholms län. Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas. För Täby Baskets ungdoms- och motionsverksamhet innebär nuvarande information att: Träningar för motionslag ställs in. Träningar för U7-U16 ska bedrivas på ett corona-säkert sätt. Kommande omgång (8 november) i Swedbankligan ställs in. Öppen verksamhet, som Friday Nights och Öppet Hus, ställs in. Eventuella planerade möten ska genomföras digitalt. För Norrort Baskets junior-och seniorverksamhet innebär nuvarande information att: Träningsverksamheten för alla ungdomslag U17-19, samt övriga lag som spelar i distriktsserier, avbryts. Tillsvidare kommer Norrort Baskets förbundsserielag (SEH och BED) dock att fortsätta sin träningsverksamhet i avvaktan på SBBF:s fortsatta rekommendationer för förbundsserierna.

Folkhälsomyndigheten (FHM) har torsdag 29 oktober gått ut med skärpta allmänna råd i bland annat Stockholms län. Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

Dessa innebär att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Utifrån Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i Stockholms län har Stockholm Basket beslutat att ställa in samtliga matcher till och med den 19 november. Det gäller samtliga matcher och tävlingar i distriktets seniorserier, ungdomsserier och Easy Basket. Utifrån rekommendationerna bör även träningar ställas in för U17 och äldre. Träningar för barn och unga födda 2005 eller senare (dvs U16 och yngre) kan fortsätta om de sker på ett corona-säkert sätt.

Ett corona-säkert sätt innebär enligt SISU-RF Stockholm (se video, min 05:32) följande:

Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras

- Gäller träning, matcher och tävling

- Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har idrottsutövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt.

Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare

Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg:

- idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks.

- Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.

- Idrottsverksamheter ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus.

RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val för att minska risken för smittspridningen utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser.

Möten får genomföras men då digitalt.

Publikbegränsningen om max 50 personer ligger kvar tillsvidare i Stockholm.

Riktlinjer vid bekräftad smitta i föreningen (se video, min 8:27)

- Informera laget och övriga personer som ifrågavarande person varit i kontakt med

- Övriga laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symptom under under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar)

- Vid symptom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symptomen inte går över på ett dygn.

- Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.

- Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mer som ifrågavarande person använt och vistats i.

- Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad via 1177.se

För Täby Baskets ungdoms- och motionsverksamhet innebär nuvarande information att:

 • Träningar för motionslag ställs in.
 • Träningar för U7-U16 ska bedrivas på ett corona-säkert sätt.
 • Kommande omgång (8 november) i Swedbankligan ställs in.
 • Öppen verksamhet, som Friday Nights och Öppet Hus, ställs in.
 • Eventuella planerade möten ska genomföras digitalt.

För Norrort Baskets junior-och seniorverksamhet innebär nuvarande information att:

 • Träningsverksamheten för alla ungdomslag U17-19, samt övriga lag som spelar i distriktsserier, avbryts.
 • Tillsvidare kommer Norrort Baskets förbundsserielag (SEH och BED) dock att fortsätta sin träningsverksamhet i avvaktan på SBBF:s fortsatta rekommendationer för förbundsserierna.

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-09-24

Folkhälsomyndigheten påminner idrottsrörelsen att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning. RF uppmanar idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten pekar på att idrottslag på olika nivåer och i olika idrotter fått smitta i laget och riskerna med spridning. Folkhälsomyndigheten påminner om att den som arrangerar träningar och tävlingar ska göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien. Då närkontakt på planen inom flera idrotter är oundviklig är det extra viktigt att utövare stannar hemma även vid milda symtom som hör ihop med covid-19. Att till exempel dela vattenflaska och annan utrustning är olämpligt.

Täby Kommun meddelar förhållningsregler och rekommendationer för Täbys idrottsanläggningar enligt nedan:

För föreningar som hyr lokaler och anläggningar av Täby kommun har vi valt att sammanfatta våra rekommendationer enligt nedan. Olika idrotter har olika förutsättningar och vistas i olika typer av lokaler och anpassningar efter rådande situation kommer behöva göras av föreningen.

Riskbedömning

Varje förening uppmanas göra aktuella riskbedömningar utifrån den verksamhet som bedrivs. Dessa riskbedömningar bör vara och ska vid anmodan kunna förmedlas till kommunen.

Byta om hemma

Den allmänna uppmaningen om att byta om hemma. Om omklädningsrum behöver användas ska detta ske på ett säkert sätt utifrån de förutsättningar anläggningen erbjuder. I första hand hålls omklädningsrummen öppna för att kunna säkra en god handhygien.

Publik

Täby kommun rekommenderar att föreningen inte tillåter publik i samband med verksamheten. Om föreningen väljer att ändå tillåta detta är det föreningens ansvar att följa de lagar, förhållningssätt och riktlinjer som finns för detta.

Solidarisk hjälp att hålla avstånd i trånga utrymmen och passager

Föreningar, grupper och lag behöver samverka för att förhindra trängsel. Det kan vara att komma överens om in- och utpasseringar på ett sätt som inte skapar folksamlingar.

Tävlingar, tränings- och tävlingsmatcher

Får genomföras under förutsättning att de följer de föreskrifter och rekommendationer som ges av respektive förbund.


Se Täby Baskets riskbedömning för säsongen 2020-2021 gällande träningar och Riktlinjer och rekommendationer för Stockholm Baskets seriespel 2020-2021.


Täby Baskets kompletterande information gällande match/seriespel i Byängshallen: Varje lags sällskap kan enligt Stockholm Baskets riktlinjer och rekommendationer för seriespel 2020-2021 - förutom funktionärer och domare - bestå av max 22 individer oavsett definierade funktioner. De i lagets sällskapet som inte ska delta i eller runt spelet definieras som publik och ska infinna sig på läktaren. Eftersom det inte går att säkerställa maxgräns för övrig publik i Byängshallen, som har en mindre läktare, kommer matcherna att spelas utan ytterligare publik än de som ingår i lagens sällskap samt efterföljande lag som ska spela match. När båda lagens sällskap kommit in i Byängshallen ska dörren in till planen låsas. De två lag (1 borta-och 1 hemmalag) som ska spela nästa match hänvisas att vänta på läktaren tills lagen på planen lämnat hallen/byggnaden. Ingen ytterligare publik tillåts för att kunna uppfylla rekommendationerna från StBDF. Detta gäller fram till ev. uppdaterade rekommendationer kommer från FHM, SBBF och StBDF.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-09-10

Riktlinjer och rekommendationer för Stockholm Baskets seriespel 2020-2021

Dessa riktlinjer och rekommendationer är framtagna av Stockholms BDF, vilka kompletterar rekommendationer från FHM och SBBF kring Covid-19. När uppdateringar inkommer från FHM och/eller SBBF kommer detta att meddelas berörda parter och kan då påverka nedanstående.

- Stanna hemma vid minsta symptom eller om du inte känner dig frisk.
- Undvik kollektivtrafik.
- Vid ankomst till arenan/hallen tvätta händerna noga, med tvål alternativt handsprit.
- Efter avslutad match, lämna arenan/hallen så skyndsamt som möjligt
- Nästa lag väntar utanför hallen/basketplanen tills matchen innan är klar och lagen lämnat. Om separat läktare finns kan man vänta där på sin match om inte maxtalet redan är uppfyllt.
- Respektera avstånd även utanför hallen och vistas utomhus om det är möjligt inför och mellan matcher.

Matchen

- Uppvärmning utanför hall.
- Ingen fysisk kontakt domare/spelare.
- Hemmalag ansvarar för att det finns handsprit i sekretariatet.
- Egen handsprit för domare, spelare och lag rekommenderas att ha med själva.
- Alla kommuner gör olika insatser för hur de hanterar städningen i hallarna. Vi hänvisar föreningarna att kontakta sin kommun för att ta reda på hur det görs i deras hallar.För att skapa större mellanrum mellan matcherna görs följande justeringar i distriktet:
- 1 minuts paus mellan period 1&2 samt 3&4.
- Halvtidspaus 3 min i serierna U13 upp till senior div 3.
- Minst 10 minuters uppvärmning på plan innan domaren blåser 3.OBS! Ordinarie matchtid gäller om mer tid finns till match.

Antal personer i hallen/basketplanen (max 50)

- Lag 12 spelare hemmalag, 4 ledare
- Lag 12 spelare bortalag, 4 ledare
- Funktionärer 4
- Domare 2
- Transportörer 4 per lag
- Filmare 1 per lag
- Lagvärd 1 per lag
- Totalt 48 st

Publikfritt eller publik?

- I hallar som har en separat åskådarplats (läktare) får max 50 åskådare vistas där under matchen. Tänk på att hålla avstånd, dvs på mindre läktare kanske ett lägre maxantal än 50 gäller.
- I hallar utan läktare gäller max 50 personer (inklusive spelare, lag, domare osv), se ovan.
- Olika kommuner kan ha egna direktiv gällande publik i hallarna. Vi hänvisar föreningarna att kontakta sin kommun för att ta reda på vad som gäller i deras hallar.

Täby Baskets kompletterande information gällande match/seriespel i Byängshallen: Varje lags sällskap kan enligt ovan - förutom funktionärer och domare - bestå av max 22 individer oavsett definierade funktioner. De i lagets sällskapet som inte ska delta i eller runt spelet definieras som publik och ska infinna sig på läktaren. Eftersom det inte går att säkerställa maxgräns för övrig publik i Byängshallen, som har en mindre läktare, kommer matcherna att spelas utan ytterligare publik än de som ingår i lagens sällskap samt efterföljande lag som ska spela match. När båda lagens sällskap kommit in i Byängshallen ska dörren in till planen låsas. De två lag (1 borta-och 1 hemmalag) som ska spela nästa match hänvisas att vänta på läktaren tills lagen på planen lämnat hallen/byggnaden. Ingen ytterligare publik tillåts för att kunna uppfylla rekommendationerna från StBDF. Detta gäller fram till ev. uppdaterade rekommendationer kommer från FHM, SBBF och StBDF.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-08-12

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Täby Basket startar säsongen 2020-2021 med ordinarie träningar inomhus med stöd av en framtagen checklista för riskbedömning i syfte att minska risken för att covid-19 sprids.

Riksidrottsförbundet skriver den 10 juni att:

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten står att idrottsföreningar "när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus". Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att det innebär att när det inte är möjligt att bedriva idrott utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.

För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte kan bedrivas utomhus gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Täby Baskets ställningstagande till denna information är att eftersom det inte går att boka utomhusplaner går det heller inte att bedriva basketträning utomhus med planerad kontinuitet inför stundande tävlingssäsong som för närvarande är planerad att genomföras. Av den anledningen inleder Täby Basket säsongen som planerat med de träningstider inomhus som är tilldelade respektive lag i avvaktan på eventuella ytterligare eller förändrade förtydliganden kring tävlingssäsongen och fortsatt inomhusträning. Föreningen uppmuntrar dock alla lag att ta tillfället i akt och träna utomhus när så är möjligt, exempelvis vid fysträning.

Folkhälsomyndigheten skriver vidare att Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Idrottsföreningar bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta försiktighetsåtgärder. Svenska Basketbollförbundet har på Folkhälsomyndighetens och RF:s direktiv tagit fram en Checklista för Covid-19 som Täby Basket stödjer sig mot för att kunna bedriva en så säker träningsverksamhet inomhus som möjligt. LÄS igenom Täby Baskets checklista för träningsverksamhet inomhus 2020-2021.

I checklistan framgår bl.a. att tränande lag måste avsluta sin träning 5 minuter tidigare och följande lag påbörja sin träning 5 minuter senare för att undvika trängsel. Vidare uppmuntras föräldrar mfl att inte vistas i hallarna i onödan för att begränsa antalet personer och undvika trängsel. Varje ledare ansvarar för att checklistan följs innan, under och efter träningen.

Slutligen uppmanar och påminner Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen som fortsatt gäller tills nya anvisningar:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Läs mer i våra Frågor och svar

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Cuper, tävlingar och matcher

Det är fortsatt inte möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall. Vid varje arrangemang, tänk på att begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel. Gör en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-06-08

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Folkhälsomyndighetens senaste besked vad gäller tillåtelse av idrottstävlingar och matcher från den 14 juni påverkar föreningens nuvarande rekommendationer enligt följande: närkontakt tillåts om träningen bedrivs utomhus.

Folkhälsomyndigheten har ändrat i sina föreskrifter och allmänna råd så att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper tillåts från och med den 14 juni. Det innebär bl.a. att rådet att undvika närkontakt mellan idrottsutövare tas bort. Ändringen av de allmänna råden gäller för alla former av idrottsutövande, såväl för yrkesutövare av elitidrott som för motionärer, barn och ungdomsidrott.

Regeringskansliet publicerar i ett pressmeddelande att det är tillåtet att tävla igen igen från och med den 14 juni. Idrott utan publik är tillåtet. Beslutet gäller för alla idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar där Regeringens förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare fortfarande gäller även efter den 14:e juni.

Riksidrottsförbundet förtydligar att två av de tidigare tidigare råden gäller fortsatt efter den 14 juni:

 1. Om möjligt vara utomhus
 2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

De åtgärder som Riksidrottsförbundet har föreslagit är bland annat att inte bjuda in publik, undvika närkontakt som inte är nödvändig för idrotten, och att utövare och övriga närvarande ska vara symtomfria.

Svenska Basketbollförbundet meddelar att de i nästa steg kommer tolka dessa ändrade allmänna råd för att se över vilka rekommendationer de ger inom basketen från den 14 juni.

Stockholms BDF meddelar att de nya beskeden att tillåta matcher från Folkhälsomyndigheten inte påverkar deras rekommendationer i någon större omfattning utifrån motiveringen:

Allmänt för alla idrotter är att matcher ofta innebär ett ökat resande runt om i hela Stockholm, som då också innebär resande med kollektivtrafiken, vilket FHM fortsatt rekommenderar att vi undviker. Basket är en av de idrotter som är ganska intensiv, med mycket hopp och snabba vändningar, och har risk för skador, som gör att man behöver besöka sjukvården, och det har vi tagit med i vår riskbedömning.

Utifrån den samlade informationen från myndigheter och förbund har Täby Baskets styrelse tagit beslutet att ändra sina rekommendationer till att från den 14:e juni tillåta närkontakt om träningen bedrivs utomhus.

Slutligen uppmanar Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen som fortsatt gäller tills nya anvisningar:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
 • Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Undvik spel med lag från olika delar av landet

Däremot kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras. Det är fortsatt inte är möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall. Vid varje arrangemang, tänk på att begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Cuper, tävlingar och matcher

 • Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras om de anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Gör en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget och anpassa evenemanget utifrån resultatet.
 • Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-05-25

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Med hänsyn till rådande läge och restriktioner har Täby Basket tagit beslutet att ställa in Summer Camp 2-7 augusti i Kalmar. Alla inbetalda anmälningsavgifter kommer att återbetalas. Föreningen planerar istället för ett dagläger på hemmaplan 2-7 augusti i Täby för åldersgrupperna 2010-2004.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, undvika större sociala sammanhang och att avstå onödiga resor omöjliggör genomförandet av Summer Camp i Kalmar på ett säkert sätt. Det är självklart beklagligt eftersom lägret är Täby Baskets största och mest populära event som många medlemmar sett fram emot.

Föreningen jobbar nu istället för att kunna genomföra ett dagläger utan övernattning i Täby 2-7 augusti så att spelare och ledare i respektive åldersgrupper får en chans att ladda upp inför säsongen 2020-2021.

I denna planering har vi tagit hänsyn till ett scenario där läget antas vara mindre restriktivt och mer tillåtande. Med utgångspunkt från detta finns en grundplanering där respektive lag kan genomföra två lagträningar per dag från söndag (2 augusti) till fredag (7 augusti) i några av tre hallar: Byängshallen, Tibble 5 och Bergtorp. Om rådande läge tillåter kan justeringar sedan göras, exempelvis gemensamma träningar killar & tjejer inom åldersgrupperna eller att vi bryter av förmiddagsträningarna en dag för klubbgemensamma aktiviteter.

Ytterligare information med mer detaljer kommer inom kort under Evenemang-Summer Camp på Täby Baskets hemsida

Slutligen uppmanar Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
 • Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-05-13

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Dessa är i dagsläget oförändrade vilket innebär att föreningens tidigare riktlinjer från 2020-04-21 kvarstår. Med hänsyn till rådande läge och restriktioner påverkas följande aktiviteter i föreningen: sommaravslutningen 26 maj sker online på sociala medier, sommarlovslägret 15-18 juni ställs in, årsmötet 10 juni flyttas fram.

Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreningens riktlinjer från 2020-04-21 i nyhetsflödet nedan.

Täby Baskets sommaravslutning kommer att ske online.

Håll utkik på Täby Baskets sociala medier kommande veckor då coacherna kommer att presentera vilka spelare som får Årets lagpriser i åldersgrupperna 09-04, Årets ledarpriser delas ut, ordförande Erik Söderberg "har ordet" och vinnare av Trick-shot-tävlingen utses.

Den 26 maj kl 18:30 livesänder Ungdomsutskottet utdelningen av årets klubbpriser till spelarna i U15-U16 på Täby Baskets Facebook- och Instagram-konto. Häng på!

Sommarlovslägret 15-18 juni ställs in.

Utifrån de rekommendationer som folkhälsomyndigheten fastslår, att: begränsa antalet deltagare i aktiviteterna,minska moment med närkontakt, hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus om möjligt och undvika trängsel så anser föreningen att ett sommarlovsläger i Byängshallen inte är möjligt att genomföra och ställer därför in lägret.

Årsmötet 10 juni flyttas fram.

I Täby Baskets stadgar framgår att årsmötet ska genomföras före juni månads slut. De beslut som har fattats av regeringen i rådande läge överstyr detta och ger föreningen möjlighet att flytta årsmötet, allt för att säkra en demokratisk och öppen process. Av den anledningen har ett nytt datum för årsmötet fastställts till 8 september 2020.

Slutligen uppmanar Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
 • Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-04-21

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Det innebär att föreningens tidigare riktlinjer kvarstår men med ytterligare förtydliganden för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar uppmanar alla att hålla avstånd och ta personligt ansvar. Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Täby Basket har därför tidigare (2020-04-02) ställt in klubbträningen på tisdagar och fredagar och bett alla grupper och lag att i huvudsak bedriva sin träning utomhus. Dessa riktlinjer är oförändrade. Föreningen vill förtydliga att 1) Ingen spelare ska ha tillgång till eller befinna sig i en hall utan en ledares närvaro. Föreningen uppmuntrar istället spelare att bedriva egen träning på en utomhusplan. 2) Att den träning som eventuellt behöver bedrivas inomhus föregås av en riskbedömning från ansvarig ledare och följer Folkhälsomyndighetens generella råd och råd för inomhusaktiviteter.

Föreningen vill förtydliga vikten av att föreningen, alla ledare, spelare och vårdnadshavare hjälper till att påverka beteenden i riktning mot att minska risken för smittspridning. Detta förtydligande baserar sig på Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets, Svenska Basketbollförbundets och Stockholm Basketbollförbunds senaste rekommendationer och ställningstaganden nedan:

Folkhälsomyndigheten har efter dialog med Riksidrottsförbundet ändrat de allmänna råden och tillåter nu matchspel inom barn-och ungdomsidrotten under vissa förutsättningar. Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan därför genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de övriga rekommendationer som myndigheten tagit fram:

 • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
 • När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel
 • Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks

Riksidrottsförbundet förtydligar att matchspel gäller om man gör en riskbedömning, följer övriga fyra råd (se ovan) och tar hänsyn till förbudet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Svenska Basketbollförbundets ställningstagande till denna information är att det är svårt att uppfylla ovanstående punkter vid en basketmatch eftersom närkontakt ofta uppkommer oavsiktligt och att en boll passas mellan alla deltagare. Föreningar rekommenderas därför att inte spela matcher.

Stockholms Basketbollförbund har tagit del av ovanstående och har landat i att deras tidigare rekommendationer är oförändrade. Distriktet kommer inte att återuppta något matchspel med utgångspunkt från en genomförd riskbedömning med argumenten att:

 • Basket är en idrott med mycket närkontakt
 • Basket spelas mestadels inomhus
 • Basketmatcher innebär resor och förflyttning runt om i hela Stockholm.
 • Vården inte ska belastas mer än nödvändigt.

Slutligen uppmanar Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
 • Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2029-04-16

Information om Summer Camp i relation till Corona

Täby Baskets styrelse har beslutat att avvakta utvecklingen av situationen en månad framåt. I dagsläget ämnar föreningen därför att genomföra Summer Camp 2020 i Kalmar och tar därmed fortsatt emot anmälningar.

Sista dag för anmälan är framflyttad t.o.m. 2020-05-22.

Skulle föreningen fatta beslut om att ställa in Summer Camp i Kalmar så betalas hela anmälningsavgiften tillbaka. Vid ett sådant scenario, och om möjligt att genomföra, så planerar föreningen istället för en lägerverksamhet på hemmaplan i Täby.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-04-02

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Föreningen ställer nu in klubbträningen på tisdagar och fredagar och ber alla grupper och lag att i huvudsak bedriva sin träning utomhus.

Enligt nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten den 1 april uppmanas alla att hålla avstånd och ta personligt ansvar. Alla verksamheter i Sverige är därmed skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning där:

Idrottsföreningar bör:

 • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
 • När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel
 • Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks

Se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf

Och

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Vidare förtydligar Riksidrottsförbundet att:

Rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan.

Se: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

Utifrån ovanstående riktlinjer från folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ställer föreningen nu in klubbträningen på tisdagar och fredagar och ber alla grupper och lag att i huvudsak bedriva sin träning utomhus. Överväg därför om det verkligen finns behov av att träna inomhus (ex. pga väldigt dåligt väder). Om man väljer att träna inomhus så är det väldigt viktigt göra en riskbedömning:

Se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Och följa rekommendationerna angående idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället Tillägg: undvik high-fives och annan liknande närkontakt.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-03-31

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.

Regeringen förbjuder på Folkhälsomyndighetens inrådan allmänna sammankomster med över 50 deltagare och förtydligar vad gäller idrotts- och träningsanläggningar: Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Täby Basket har tidigare beslutat att ställa in Swedbanligans sista omgångar, påsklovlägret och flyttat fram utbildningar i föreningens regi. Beroende på utvecklingen kan ytterligare framtida arrangemang komma att påverkas och vi strävar givetvis efter att kunna ge berörda medlemmar ett så skyndsamt besked som möjligt kring eventuella anpassningar eller avbrott.

Vi ber under tiden alla medlemmar att uppmärksamma Folkhälsomyndigheten rekommendationer i relation till idrotts-och träningsanläggningar:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

För mer information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-03-25

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten tydliggör den 24 mars, i relation till idrotts-och träningsanläggningar, att:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

För mer information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.


Md avm norrort logo
Md tb 50 r kopia
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub