Toppbild 50 ar

Senaste nytt: Angående Corona och Täby Baskets verksamhet

Publicerad 2020-08-12 11:04
Corona 1 16x9
Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Täby Basket startar säsongen 2020-2021 med ordinarie träningar inomhus med stöd av en framtagen checklista för riskbedömning i syfte att minska risken för att covid-19 sprids.

2020-08-12

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Täby Basket startar säsongen 2020-2021 med ordinarie träningar inomhus med stöd av en framtagen checklista för riskbedömning i syfte att minska risken för att covid-19 sprids.

Riksidrottsförbundet skriver den 10 juni att:

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten står att idrottsföreningar "när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus". Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att det innebär att när det inte är möjligt att bedriva idrott utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.

För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte kan bedrivas utomhus gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Täby Baskets ställningstagande till denna information är att eftersom det inte går att boka utomhusplaner går det heller inte att bedriva basketträning utomhus med planerad kontinuitet inför stundande tävlingssäsong som för närvarande är planerad att genomföras. Av den anledningen inleder Täby Basket säsongen som planerat med de träningstider inomhus som är tilldelade respektive lag i avvaktan på eventuella ytterligare eller förändrade förtydliganden kring tävlingssäsongen och fortsatt inomhusträning. Föreningen uppmuntrar dock alla lag att ta tillfället i akt och träna utomhus när så är möjligt, exempelvis vid fysträning.

Folkhälsomyndigheten skriver vidare att Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Idrottsföreningar bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta försiktighetsåtgärder. Svenska Basketbollförbundet har på Folkhälsomyndighetens och RF:s direktiv tagit fram en Checklista för Covid-19 som Täby Basket stödjer sig mot för att kunna bedriva en så säker träningsverksamhet inomhus som möjligt. LÄS igenom Täby Baskets checklista för träningsverksamhet inomhus 2020-2021.

I checklistan framgår bl.a. att tränande lag måste avsluta sin träning 5 minuter tidigare och följande lag påbörja sin träning 5 minuter senare för att undvika trängsel. Vidare uppmuntras föräldrar mfl att inte vistas i hallarna i onödan för att begränsa antalet personer och undvika trängsel. Varje ledare ansvarar för att checklistan följs innan, under och efter träningen.

Slutligen uppmanar och påminner Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen som fortsatt gäller tills nya anvisningar:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Läs mer i våra Frågor och svar

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Cuper, tävlingar och matcher

Det är fortsatt inte möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall. Vid varje arrangemang, tänk på att begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel. Gör en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-06-08

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Folkhälsomyndighetens senaste besked vad gäller tillåtelse av idrottstävlingar och matcher från den 14 juni påverkar föreningens nuvarande rekommendationer enligt följande: närkontakt tillåts om träningen bedrivs utomhus.

Folkhälsomyndigheten har ändrat i sina föreskrifter och allmänna råd så att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper tillåts från och med den 14 juni. Det innebär bl.a. att rådet att undvika närkontakt mellan idrottsutövare tas bort. Ändringen av de allmänna råden gäller för alla former av idrottsutövande, såväl för yrkesutövare av elitidrott som för motionärer, barn och ungdomsidrott.

Regeringskansliet publicerar i ett pressmeddelande att det är tillåtet att tävla igen igen från och med den 14 juni. Idrott utan publik är tillåtet. Beslutet gäller för alla idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar där Regeringens förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare fortfarande gäller även efter den 14:e juni.

Riksidrottsförbundet förtydligar att två av de tidigare tidigare råden gäller fortsatt efter den 14 juni:

 1. Om möjligt vara utomhus
 2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

De åtgärder som Riksidrottsförbundet har föreslagit är bland annat att inte bjuda in publik, undvika närkontakt som inte är nödvändig för idrotten, och att utövare och övriga närvarande ska vara symtomfria.

Svenska Basketbollförbundet meddelar att de i nästa steg kommer tolka dessa ändrade allmänna råd för att se över vilka rekommendationer de ger inom basketen från den 14 juni.

Stockholms BDF meddelar att de nya beskeden att tillåta matcher från Folkhälsomyndigheten inte påverkar deras rekommendationer i någon större omfattning utifrån motiveringen:

Allmänt för alla idrotter är att matcher ofta innebär ett ökat resande runt om i hela Stockholm, som då också innebär resande med kollektivtrafiken, vilket FHM fortsatt rekommenderar att vi undviker. Basket är en av de idrotter som är ganska intensiv, med mycket hopp och snabba vändningar, och har risk för skador, som gör att man behöver besöka sjukvården, och det har vi tagit med i vår riskbedömning.

Utifrån den samlade informationen från myndigheter och förbund har Täby Baskets styrelse tagit beslutet att ändra sina rekommendationer till att från den 14:e juni tillåta närkontakt om träningen bedrivs utomhus.

Slutligen uppmanar Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen som fortsatt gäller tills nya anvisningar:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
 • Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Undvik spel med lag från olika delar av landet

Däremot kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras. Det är fortsatt inte är möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall. Vid varje arrangemang, tänk på att begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Cuper, tävlingar och matcher

 • Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras om de anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Gör en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget och anpassa evenemanget utifrån resultatet.
 • Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-05-25

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Med hänsyn till rådande läge och restriktioner har Täby Basket tagit beslutet att ställa in Summer Camp 2-7 augusti i Kalmar. Alla inbetalda anmälningsavgifter kommer att återbetalas. Föreningen planerar istället för ett dagläger på hemmaplan 2-7 augusti i Täby för åldersgrupperna 2010-2004.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, undvika större sociala sammanhang och att avstå onödiga resor omöjliggör genomförandet av Summer Camp i Kalmar på ett säkert sätt. Det är självklart beklagligt eftersom lägret är Täby Baskets största och mest populära event som många medlemmar sett fram emot.

Föreningen jobbar nu istället för att kunna genomföra ett dagläger utan övernattning i Täby 2-7 augusti så att spelare och ledare i respektive åldersgrupper får en chans att ladda upp inför säsongen 2020-2021.

I denna planering har vi tagit hänsyn till ett scenario där läget antas vara mindre restriktivt och mer tillåtande. Med utgångspunkt från detta finns en grundplanering där respektive lag kan genomföra två lagträningar per dag från söndag (2 augusti) till fredag (7 augusti) i några av tre hallar: Byängshallen, Tibble 5 och Bergtorp. Om rådande läge tillåter kan justeringar sedan göras, exempelvis gemensamma träningar killar & tjejer inom åldersgrupperna eller att vi bryter av förmiddagsträningarna en dag för klubbgemensamma aktiviteter.

Ytterligare information med mer detaljer kommer inom kort under Evenemang-Summer Camp på Täby Baskets hemsida

Slutligen uppmanar Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
 • Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-05-13

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Dessa är i dagsläget oförändrade vilket innebär att föreningens tidigare riktlinjer från 2020-04-21 kvarstår. Med hänsyn till rådande läge och restriktioner påverkas följande aktiviteter i föreningen: sommaravslutningen 26 maj sker online på sociala medier, sommarlovslägret 15-18 juni ställs in, årsmötet 10 juni flyttas fram.

Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreningens riktlinjer från 2020-04-21 i nyhetsflödet nedan.

Täby Baskets sommaravslutning kommer att ske online.

Håll utkik på Täby Baskets sociala medier kommande veckor då coacherna kommer att presentera vilka spelare som får Årets lagpriser i åldersgrupperna 09-04, Årets ledarpriser delas ut, ordförande Erik Söderberg "har ordet" och vinnare av Trick-shot-tävlingen utses.

Den 26 maj kl 18:30 livesänder Ungdomsutskottet utdelningen av årets klubbpriser till spelarna i U15-U16 på Täby Baskets Facebook- och Instagram-konto. Häng på!

Sommarlovslägret 15-18 juni ställs in.

Utifrån de rekommendationer som folkhälsomyndigheten fastslår, att: begränsa antalet deltagare i aktiviteterna,minska moment med närkontakt, hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus om möjligt och undvika trängsel så anser föreningen att ett sommarlovsläger i Byängshallen inte är möjligt att genomföra och ställer därför in lägret.

Årsmötet 10 juni flyttas fram.

I Täby Baskets stadgar framgår att årsmötet ska genomföras före juni månads slut. De beslut som har fattats av regeringen i rådande läge överstyr detta och ger föreningen möjlighet att flytta årsmötet, allt för att säkra en demokratisk och öppen process. Av den anledningen har ett nytt datum för årsmötet fastställts till 8 september 2020.

Slutligen uppmanar Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
 • Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-04-21

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Det innebär att föreningens tidigare riktlinjer kvarstår men med ytterligare förtydliganden för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar uppmanar alla att hålla avstånd och ta personligt ansvar. Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Täby Basket har därför tidigare (2020-04-02) ställt in klubbträningen på tisdagar och fredagar och bett alla grupper och lag att i huvudsak bedriva sin träning utomhus. Dessa riktlinjer är oförändrade. Föreningen vill förtydliga att 1) Ingen spelare ska ha tillgång till eller befinna sig i en hall utan en ledares närvaro. Föreningen uppmuntrar istället spelare att bedriva egen träning på en utomhusplan. 2) Att den träning som eventuellt behöver bedrivas inomhus föregås av en riskbedömning från ansvarig ledare och följer Folkhälsomyndighetens generella råd och råd för inomhusaktiviteter.

Föreningen vill förtydliga vikten av att föreningen, alla ledare, spelare och vårdnadshavare hjälper till att påverka beteenden i riktning mot att minska risken för smittspridning. Detta förtydligande baserar sig på Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets, Svenska Basketbollförbundets och Stockholm Basketbollförbunds senaste rekommendationer och ställningstaganden nedan:

Folkhälsomyndigheten har efter dialog med Riksidrottsförbundet ändrat de allmänna råden och tillåter nu matchspel inom barn-och ungdomsidrotten under vissa förutsättningar. Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan därför genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de övriga rekommendationer som myndigheten tagit fram:

 • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
 • När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel
 • Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks

Riksidrottsförbundet förtydligar att matchspel gäller om man gör en riskbedömning, följer övriga fyra råd (se ovan) och tar hänsyn till förbudet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Svenska Basketbollförbundets ställningstagande till denna information är att det är svårt att uppfylla ovanstående punkter vid en basketmatch eftersom närkontakt ofta uppkommer oavsiktligt och att en boll passas mellan alla deltagare. Föreningar rekommenderas därför att inte spela matcher.

Stockholms Basketbollförbund har tagit del av ovanstående och har landat i att deras tidigare rekommendationer är oförändrade. Distriktet kommer inte att återuppta något matchspel med utgångspunkt från en genomförd riskbedömning med argumenten att:

 • Basket är en idrott med mycket närkontakt
 • Basket spelas mestadels inomhus
 • Basketmatcher innebär resor och förflyttning runt om i hela Stockholm.
 • Vården inte ska belastas mer än nödvändigt.

Slutligen uppmanar Täby Basket alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens generella råd för idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
 • Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2029-04-16

Information om Summer Camp i relation till Corona

Täby Baskets styrelse har beslutat att avvakta utvecklingen av situationen en månad framåt. I dagsläget ämnar föreningen därför att genomföra Summer Camp 2020 i Kalmar och tar därmed fortsatt emot anmälningar.

Sista dag för anmälan är framflyttad t.o.m. 2020-05-22.

Skulle föreningen fatta beslut om att ställa in Summer Camp i Kalmar så betalas hela anmälningsavgiften tillbaka. Vid ett sådant scenario, och om möjligt att genomföra, så planerar föreningen istället för en lägerverksamhet på hemmaplan i Täby.

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-04-02

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Föreningen ställer nu in klubbträningen på tisdagar och fredagar och ber alla grupper och lag att i huvudsak bedriva sin träning utomhus.

Enligt nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten den 1 april uppmanas alla att hålla avstånd och ta personligt ansvar. Alla verksamheter i Sverige är därmed skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning där:

Idrottsföreningar bör:

 • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
 • När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel
 • Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks

Se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf

Och

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Vidare förtydligar Riksidrottsförbundet att:

Rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan.

Se: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

Utifrån ovanstående riktlinjer från folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ställer föreningen nu in klubbträningen på tisdagar och fredagar och ber alla grupper och lag att i huvudsak bedriva sin träning utomhus. Överväg därför om det verkligen finns behov av att träna inomhus (ex. pga väldigt dåligt väder). Om man väljer att träna inomhus så är det väldigt viktigt göra en riskbedömning:

Se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Och följa rekommendationerna angående idrotts- och träningsanläggningar för att minska smittspridningen:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället Tillägg: undvik high-fives och annan liknande närkontakt.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-03-31

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.

Regeringen förbjuder på Folkhälsomyndighetens inrådan allmänna sammankomster med över 50 deltagare och förtydligar vad gäller idrotts- och träningsanläggningar: Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Täby Basket har tidigare beslutat att ställa in Swedbanligans sista omgångar, påsklovlägret och flyttat fram utbildningar i föreningens regi. Beroende på utvecklingen kan ytterligare framtida arrangemang komma att påverkas och vi strävar givetvis efter att kunna ge berörda medlemmar ett så skyndsamt besked som möjligt kring eventuella anpassningar eller avbrott.

Vi ber under tiden alla medlemmar att uppmärksamma Folkhälsomyndigheten rekommendationer i relation till idrotts-och träningsanläggningar:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

För mer information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-03-25

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar enligt folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten tydliggör den 24 mars, i relation till idrotts-och träningsanläggningar, att:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

För mer information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-03-18

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet där grundskolorna i dagsläget hålls öppna. Så länge grundskolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet med vissa anpassningar.

Folkhälsomyndigheten tydliggör, i relation till idrottsundervisning i skolorna, att:

 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning, kan ha större möjligheter att genomföras utomhus. Undvik de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.

Med hänvisning till detta råder föreningen varje lag att bedriva träningarna på sådant sätt att närkontakt undviks, exempelvis genom att träna utomhus eller fokusera på teknikträning, hinderbanor, skottävlingar m.m

Om Folkhälsomyndigheten och Regeringen beslutar sig för att stänga grundskolorna, eller uppmanar att ställa in små evenemang som träningar, så följer föreningen deras beslut och stänger träningarna samma dag. För mer info och uppdateringar: https://www.regeringen.se

Detta förhållningssätt rekommenderar även Svenska Basketbollförbundet.

I övrigt hänvisar vi alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning:

- stanna hemma när du är sjuk

- var uppmärksam på symptom på covid19

- tvätta händerna ofta

- hosta och nys i armvecket

- undvik att röra ögon, näsa och mun

- handsprit

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Denna information har gått ut till samtliga medlemmar och kontaktpersoner.

2020-03-18

Täby Baskets styrelse

2020-03-13

Som tidigare kommunicerats så har Svenska Basketbollförbundet och Stockholms Basketbollförbund beslutat att med omedelbar verkan avsluta all tävlingsverksamhet säsongen 2019/2020 till följd av coronavirusets utbredning. Det innebär att matcher i samtliga serier på nationell, regional och kommunal nivå inte kommer att spelas.

Hur det blir med cuper som Eskilstuna, Göteborg, Basketshop etc återkommer vi så fort vi får info, dessa kan komma att ställas in eller flyttas fram. Scania Cup och Stadium Basket Cup har till exempelvis meddelat att de avser att flytta fram turneringarna.

Täby Baskets styrelse har beslutat att följa Folkhälsomyndigheten och Regeringens direktiv vad gäller skolornas verksamhet som i dagsläget hålls öppna. Så länge skolorna ska bedriva sin verksamhet fortsätter Täby Baskets träningsverksamhet som vanligt.

På dagens presskonferens med Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, framkom bl.a. följande: – Det finns ingen anledning att ställa in små evenemang, som handbollsträning med 10-15 personer, eller promenader med barn. Där har vi inte de stora riskerna. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår. Att förlama samhället på aktiviteter tjänar inte syftet.

Se inslag mellan minutrar 11:00-13:00 https://www.svtplay.se/video/25992572/nyheter-direkt/folkhalsomyndigheten-haller-presskonferens-om-laget

Om Folkhälsomyndigheten och Regeringen beslutar sig för att stänga skolorna, eller rekommenderar att ställa in små evenemang som träningar, så följer föreningen deras beslut och stänger träningarna samma dag. För mer info och uppdateringar: https://www.regeringen.se

I övrigt rekommenderar vi alla medlemmar att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning:

- stanna hemma när du är sjuk

- var uppmärksam på symptom på covid19

- tvätta händerna ofta

- hosta och nys i armvecket

- undvik att röra ögon, näsa och mun

- handsprit

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

2020-03-13

Täby Baskets styrelse


2020-03-12

Täby Basket följer de aktuella rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Svenska Basketbollförbundet, Stockholms Basketbollförbund och Täby kommun.

Nyligen presenterade det Svenska Basketbollförbundet och likaså Stockholms Basketbollförbund att tävlingssäsongen avslutas. Det innebär att inga fler matcher kommer att spelas säsongen 2019-2020.

https://www.basket.se/Nyheter/nyheterfransbbf/svenskbasketavslutarsasongenstavlingsverksamhet/

https://stockholmbasket.se/pressmeddelande-distriktets-matcher-stalls-in/

Täby Basket ställer in säsongens resterande omgångar i Swedbankligan.

Klubbträning och övriga träningar imorgon fredag 13 mars ställs in.

Vad gäller kommande träningsverksamhet kommer föreningen att diskutera den uppkomna situationen och återkommer därefter med ytterligare information.

Md avm norrort logo
Md tb 50 r kopia
Md sponsorhuset logga alone 200x72
Stöd Täby Basket när du handlar på nätet - klicka här för mer info!

Våra sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub